شیوه نامه‌ حمایت از نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها

1. مقدمه                                                                                 

ایجاد و توسعه بسترهای لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علمی و فناوری ریاست جمهوری است که از طریق برنامه‌های مختلفی دنبال می‌شود. یکی از این برنامه‌ها حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های معتبر توسط شرکت‌های دانش بنیان است که جزو مهمترین ابزارهای جذب مشتری در سطح ملی و بین‌المللی از طریق تضمین کارایی، ایمنی و کیفیت محصولات می‌باشد. با توجه به اهمیت اثربخشی حمایت‌ها و کارآیی آن‌ها، شناسایی و اولویت بندی مجوزها و گواهینامه‌ها خصوصاً در موارد عدم آشنایی کامل شرکت‌ها با نیازهای موجود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد لذا بر همین اساس خدمت "نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها" طراحی گردیده که در این دستورالعمل نحوه ارائه و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آن تشریح شده است.

 

درخواست

 

2. میزان حمایت

خدمات موضوع این شیوه نامه برای کلیه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان است که برای فروش محصولات دارای تأییدیه خود، نیاز به استاندارد،مجوز یا گواهینامه‌ای داشته ولی شناخت دقیقی از تأییدیه مورد نیاز خود ندارند.

میزان حمایت قابل ارائه به شرکت‌های متقاضی، 90% هزینه های تهیه گزارش نیازسنجی گواهینامه‌ها و تأییدیه‌ها تا سقف 13.5 میلیون ریال می باشد.

 

3. سرفصل‌های گزارش نیازسنجی

 

سرفصل‌های مربوط به گزارش نیازسنجی

سرفصل‌های گزارش

رديف

عناوین سرفصل‌ها

1

معرفي شركت، فعاليتها، نوع محصول، صنعت و تاييديه هاي فعلي شركت

2

معرفي مجوزها و گواهينامه هاي داخلي مرتبط

3

معرفي مجوزها و گواهينامه هاي بين المللي مرتبط

4

معرفي مراجعي كه هر تاييديه را تعريف كرده، پذيرفته و يا به آن استناد مي‌كنند

5

معيارهای (استانداردها و منابع) بررسي در هر نوع تاييديه

6

معرفي مراجع مجاز صادر كننده هر تاييديه و نحوه اعتبار سنجي آنها

7

فرآيندکلی دريافت و استفاده از انواع تاييديه هاي مورد نياز

8

معرفي تاييديه‌هاي مورد نياز شركت با توجه به بازارها و سياستهاي فعلی شرکت

9

اولويت بندي تاييديه هاي مورد نياز همراه با ذكر عوامل و علل

 

4. شرایط دریافت حمایت

شرکت‌های متقاضی می‌توانند به سامانه bizservices.ir مراجعه نموده و درخواست استفاده از خدمت نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها را تکمیل و ثبت نمایند.

پس از تکمیل درخواست و ارائه مستندات لازم در سامانه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم را در خصوص احراز شرایط متقاضی برای دریافت خدمت مورد نظر به عمل خواهد آورد.

پس از بررسی‌های لازم و در صورت تأیید درخواست، کارگزاران مربوطه به شرکت معرفی و فرآیند ارائه خدمت آغاز خواهد شد.

 

 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها