شیوه نامه حمایت از نرم افزار های مالی، حسابداری و اداری

1. مقدمه

حمایت از خرید نرم افزارهای اداری، مالی و حسابداری در راستای توانمندسازی شرکت­ها در مسیر تجاری سازی همواره مورد توجه نهادهای حمایتی بوده‌است. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به شناخت نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان از بخشی از هزینه‌های مربوط به خدمات مالی، حسابداری و اداری شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌نماید.

درخواست

 

2. خدمات مشمول این شیوه نامه

در این شیوه نامه خرید نرم افزاری‌های اداری، مالی و حسابداری شرکت‌های دانش‌بنیان (به شرط پیاده سازی و استفاده در شرکت) مورد حمایت قرار می گیرد.

 

3. میزان حمایت

شیوه نامه حمایت از خرید نرم افزارهای اداری، مالی و حسابداری شامل حمایت از خرید و پیاده سازی نرم افزارهای حسابداری، CRM، ERP، اتوماسیون اداری و BPMS می‌باشد.

میزان حمایت برای خرید نرم افزار های اداری، مالی و حسابداری برای شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال به این شرح است:

شرکت هایی که نیازمند تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای حسابداری، CRM، ERP، اتوماسیون اداری و BPMS باشند، می تواند 50% هزینه تهیه نرم افزار مورد تایید را تا سقف 200 میلیون ریال، مشروط به اینکه نرم افزار خریداری شده پیاده سازی و استفاده شده باشد، را دریافت کند.

شرکت های دانش بنیان با درآمد بالاتر از 100 میلیارد ریال نیز می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات از این خدمات بهره مند شوند.

 

4. شرایط دریافت حمایت

پس از اتمام و تکمیل پروژه، شرکت متقاضی کلیه مستندات مربوطه را از طریق سامانه bizservices.ir بارگذاری و پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی، نسبت به پرداخت سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در وجه شرکت متقاضی اقدام می‌نماید.

تبصره 1- مستندات: 1. قرارداد منعقد شده 2. ارائه فاکتور رسمی و کلیه مستندات مالی 3. مستندات پیاده سازی نرم افزار در شرکت 4. نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

تبصره 2 حمایت از خرید نرم افزار ها در صورتی انجام می گیرد که نرم افزار در شرکت پیاده سازی شده و توسط شرکت استفاده شده باشد.

تبصره 3- مسئولیت های اجرای درست و موثر پروژه بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارشات دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهدداد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران خدماتی، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

تبصره 4- شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌شده در سامانه منقضی و بصورت خودکار مردود خواهد شد. این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با مجری، 1 ماه تعیین شده‌است.

 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها