فرایند ارائه حمایت‌ها و تسهیلات مربوط

1- نوع تسهيلات، حمايت‌هاي صندوق نوآوري و شکوفايي چگونه است؟

پاسخ: تسهيلات و حمايت‌هاي صندوق و نوآوري و شکوفايي بر مبناي مصوبات هيأت امنا و هيات عامل صندوق به شرکت‌ها اعطا مي‌شود که براي اطلاع از

حمايت‌هاي صندوق به سايت www.inif.ir مراجعه کنيد.

2- آيا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن يك شركت، به منزله عدم امكان استفاده آن شركت از ساير تسهيلات و حمايت‌هاي تعريف شده در كشور (غير از اين قانون) است؟

پاسخ: خير. اين شركت‌ها مي‌توانند با ارائه طرح‌هاي خود، همچنان از تسهيلاتي نظير استقرار در مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري، شهرك‌هاي فناوري، جوايز جشنواره‌هايي نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور، صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري و... استفاده نمايند.

3- اگر شركت به تعهدات خود عمل نكرد چه اتفاقي مي‌افتد؟

پاسخ: اعتبار دانش‌بنيان بودن شركت لغو و تسهيلات احتمالي مصوب شده نيز لغو مي‌شود.

4- اگر شركت از حمايت‌هاي دريافت شده سوءاستفاده و آنها را براي مقاصد ديگري بكار برد چه عواقبي خواهد داشت؟

پاسخ: چنانچه شركتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود:

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند.

د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند) موضوع ماده 11 قانون)

5- شرط تمديد استفاده از مزاياي قانون حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان چيست؟

پاسخ: مدت استفاده شرکت‌ها از مزاياي قانون، بر مبناي مصوبه کارگروه، برای شرکت‌های «نوپا نوع 1» یا «تولیدی نوع 1» به مدت (2) سال و برای شرکت های «نوپا نوع 2» یا «تولیدی نوع 2» به مدت (3) سال بوده و تمدید این زمان، منوط به ارزیابی و تایید مجدد شرکت، است.

6- چنانچه شركت‌هاي متقاضي سوال ديگري در خصوص فرايندهاي ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها دارند، چگونه مي‌توانند از پاسخ آن مطلع شوند؟

پاسخ: شركت‌ها مي‌توانند ساير سوالات خود را با مركز تماس با شماره تلفن 02183534 مطرح نموده و یا با ایمیل info@daneshbonyan.ir مکاتبه نمایید.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها