1- مهمترین مصوبات در ارتباط با استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی چیست؟

پاسخ: تعیین مکان مناسب برای فعالیت، عاملی کلیدی و تاثیرگذار بر عملکرد شرکتها و واحدهای تولیدی است که البته لازم است با توجه به ملاحظات و ضوابط زیست‌محیطی صورت پذیرد، زیرا در غیر اینصورت ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد. از این‌رو از چندین دهه قبل، همواره قوانین و مصوباتی در این حوزه توسط سیاستگذاران در نظر گرفته شده است تا ضمن جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های زیست‌محیطی، شرایطی فراهم آوردند که بنگاه ها بتوانند به خوبی به فعالیت بپردازند.

در سال1346، اولین مصوبه در زمینه محدودیت استقرار صنایع تصویب شد. در این مصوبه‌ی هیئت وزیران[1]، اصولاً ایجاد صنایع در تهران و حومه، تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع، و ایجاد صنایع منوط به اجازه هیئت وزیران شده است. این مصوبه پس از تصویب، هیچگاه لغو نشد و تبدیل به مبنای اصلی استقرار صنایع در محدوده و حریم تهران شد. اعمال این محدودیتها، صرفاً به تهران محدود نشد و به سایر شهرها نیز تسری یافت. استقرار صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان[2]و در خارج از شهرکهای صنعتی در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک، مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع شد[3] که البته این محدودیتها برای همه صنایع نبود و برخی صنایع خاص با تصویب هیئت وزیران از این ممنوعیت مستثنی شدند (لینک1) (لینک2) (لینک3).

از آنجه که شرکتهای دانش‌بنیان،  طبق ماده (8) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان، مجازند در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند، پس از جلسات متعددی که میان مدیران و کارشناسان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، مصوبه فعلی تحت عنوان «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش‌بنیان» تهیه و به شماره 120997/ت 48608ه مورخ 15/9/1394 در هیئت محترم وزیران به تصویب رسید (لینک). در این مصوبه ضوابط زیست محیطی برای استقرار محصولات دانش‌بنیان(رده‌های زیست محیطی بود) مشخص شده است.

 

2- مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»(لینک) برای چه شرکت‌هایی کاربرد دارد؟

پاسخ: مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری توسط وزارتین صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، برای شرکتهای زیر کاربرد دارد:

a.      شرکتهای تولیدی: شرکتهایی که به دلیل ماهیت تولیدی فعالیتشان، نیاز به دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دارند. بنابراین شرکتهایی که صرفاً به فعالیتهایی از جنس خدمات فنی مهندسی می‌پردازند و حداکثر تولید آنها در حد نمونه‌سازی می‌باشند، نیازی به درخواست برای استفاده از مجوزهای موردنظر این مصوبه ندارند و میتوانند از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای واحدهای فنی مهندسی استفاده نمایند (لینک). همچنین شرکتهای حوزه‌ فناوری اطلاعات، می‌تواند با مراجعه به سامانه صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار (لینک)، پروانه بهره برداری  مختص خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند و نیازی به پیگیری فرایند ویژه شرکتهای دانش بنیان برای این منظور ندارند.

b.     شرکت‌های متقاضی مستقر در مکان‌های مجاز: شرکت‌هایی که در یکی از مکان‌های مجاز نام برده شده در این مصوبه مستقر شده یا امکان استقرار در این مکانهای مجاز را داشته ‌باشند -به صورت مالک یا مستاجر- می‌توانند تقاضای خود را ارائه دهند. یعنی شرکتها با توجه به رده زیست محیطی فعالیت خود، صرفاً می‌توانند تقاضای خود را برای استقرار در یکی از رده‌ های مجاز نام برده شده در ماده (2) این مصوبه که در جدول زیر نشان داده شده است، ارائه دهند. بنابراین دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در واحدهای با کاربری اداری یا مسکونی یا غیره امکان پذیر نیست.

c.      شرکت‌هایی که در شهرهای با محدودیت استقرار به فعالیت می‌پردازند: همانطور که در مقدمه ذکر شد، آن دسته از شرکت‌هایی که در شهرهای دارای محدودیت استقرار (شامل تهران، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد) به فعالیت می‌پردازند، در صورتیکه سایر شرایط مندرج در این مصوبه را داشته باشند، می‌توانند به موجب این مصوبه، جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند. برای سایر شهرها محدودیتی وجود ندارد و در نتیجه نیازی به استفاده از این مصوبه (جز به منظور استفاده از رده بندی پیوست مصوبه) ندارند و طبق قوانین و مقررات موجود، می‌توانند استقرار یابند.

 

3- مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»(لینک) به چه مواردی می‌پردازد؟

پاسخ: مهمترین بخش‌های مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» به صورت خلاصه در جدول زیر آورده شده است:

موضوع

ماده مربوطه

توضیحات

حوزه‌های فعالیتهای دانش بنیان

ماده1

1.    فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)

2.    فناوری نانو (محصولات و مواد)

3.    اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)

4.    الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای

5.    فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

6.    تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

7.    داروهای پیشرفته

8.    وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

9.    هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها)

10. انرژیهای نو(تجدیدپذیر)

11. محصولات پیشرفته در حوزه هاي علوم شناختی؛ گیاهان دارویی و کشاورزی؛ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ آب، خاک و هوا؛ معدن؛ فناوریهای دریایی؛ ساختمان و راهسازی

مکانهای مجاز

ماده(2) این مصوبه و ماده (3) تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ  15/4/۱۳90

رده1- کاربریهای صنعتی و کارگاهی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب، شهرک های دانش سلامت، و شهرکها و نواحي صنعتی قانونی و مکانهای صنعتی مجاز داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی

رده2 و3- شهرکها و نواحي صنعتی و مکانهای صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب و شهرک های دانش سلامت خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها

رده4 و 5 و 6- شهرکها و نواحي صنعتی و مکانهای صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب و شهرک های دانش سلامت خارج از حریم مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها

رده7- محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از حریم شهر و روستا به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تعیین می‌شود.

شرکتهای دارای تولید در حد آزمایشگاهی و سفارشی

ماده3

ماده3- «شرکت ها و موسسات دانش بنیان» که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، و سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند (نظیر واحدهای فنی مهندسی)، مشمول رده بندی نمی‌شوند و می توانند در کاربری های مجاز (شامل کاربری های صنعتی و...) واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

مسئول تعیین مصادیق شرکتهای مجاز برای استفاده از تسهیلات این مصوبه

ماده5

ماده 5- بر اساس ماده 5 این تصویب نامه، کلیه شرکتهای متقاضی استفاده از مجوزهای فوق الذکر، اعم از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته، باید توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که به ریاست معاون علمی و فناوری رییس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاهها تشکیل می شود، تعیین و جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری، به وزارتین صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی معرفی شوند.

لازم به ذکر است وزارتین صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی طبق مقررات موجود، حسب مورد استعلامات لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت می‌کنند. 

شرکتهایی با موضوع فعالیت فاقد رده‌بندی

ماده6

ماده 6- تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصميم‌گيري در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاريخ اين تصويب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/۱۳۹۰ با حضور نماينده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.

ملاحظات

ماده7

ماده۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تامین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.

ماده8

ماده۸- استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه بعدی آن می باشد.

رده‌های زیست محیطی

پیوست مصوبه

در پیوست مصوبه، رده زیست محیطی حوزه‌های فعالیت قابل قبول به تفکیک ذکر شده است و مبنای تصمیم در مورد مکانهای مجاز برای استقرار شرکتهای متقاضی می‌باشد.

مطالعه متن مصوبه و پیوست آن (لینک)

 

4- مزایای دریافت پروانه بهره برداری و جواز تاسیس چیست؟

پاسخ: شرکتهای تولیدی که موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری بشوند، از مزایا و تسهیلات ذیل برخوردار می‌شوند:

ü        امکان دریافت استاندارد: (شرکتها برای اینکه بتوانند علامت استاندارد دریافت کنند، باید دارای جواز تاسیس، یا پروانه بهره‌برداری یا پروانه فعالیت از مراجع قانونی باشند.) (لینک)

ü        امکان درج در لیست استعلام تولید داخل و برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده برای این محصولات

ü        پیش‌نیاز ضروری برای دریافت مجوز از برخی سازمانها نظیر سازمان غذا و دارو (لینک) یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (لینک)

ü        استفاده از برخی معافیتهای مالیاتی نظیر معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مذکور در تبصره3 ماده2 آیین نامه اجرایی این ماده) [4] (لینک)

ü        امکان برخورداری از معافیتهای گمرکی موضوع بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی جهت واردات ماشین‌آلات خط تولید (لینک)

ü        سهولت در مراجعه به بانکها و دریافت تسهیلات (لینک)

ü        سهولت حضور در مناقصات و مزایده های دستگاههای دولتی

ü        امکان افزایش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی جهت حمایت از ساخت داخل: طبق ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت‌خانه‌های تولیدی می توانند شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخل را تعیین کنند. یکی از اصلی‌ترین معیارهای وزارتخانه‌ها برای این امر ، وضعیت تولید شرکتهای دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشد . همچنین این شرکتها می توانند رأسا برای این منظور به وزارتخانه های تولیدی و سازمان توسعه تجارت مراجعه نمایند. 

ü        برخورداری از تسهیلاتی که به صورت مقطعی وضع می‌شود؛ نظیر بخشش‌ جرائم مالیاتی (لینک)

 

5- رده‌بندی ذکرشده در مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»به چه معنا است؟

پاسخ: طبق ماده (3) مصوبه "ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی" موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/ ۱۳90 هیئت وزیران، صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست‌محیطی، در رده‌های هفت‌گانه قرار گرفته‌اند که با توجه به رده هر فعالیت، محدوده و مکانهای مجاز برای استقرار آن تعیین می‌شود به گونه ای که با افزایش رده، شرکتها بایستی در مکان دورتری نسبت به محدوده ‌شهرها و روستاهامستقر شوند.

به عنوان مثال وضعیت مکانهای مجاز برای استقرار صنایع در محدوده و حریم کلان‌شهر تهران با توجه به رده های زیست محیطی در تصویر زیر نشان داده شده است. در داخل مناطق 22 گانه شهر تهران (که داخل محدوده شهر تهران محسوب می شود) صرفاً فعالیتهای با رده یک مجاز به استقرار می‌باشند. در مناطق داخل حریم شهر تهران- که در تصویر زیر با رنگ سبز نشان داده شده است- فعالیتهای با رده یک، دو و سه مجاز و در خارج حریم، سایر رده‌های فعالیت (با رعایت سایر مقررات) مجاز به استقرار می‌باشند.

به عنوان مثال اگر شرکتی به تولید کیت‌های پیشرفته تشخیص سریع در صنایع غذایی یا تولید زیست حسگرهای پیشرفته کشاورزی بپردازد که در جدول پیوست مصوبه، رده‌ آنها (1) تعیین شده، امکان استقرار در مکانهای مجاز (کاربریهای صنعتی و کارگاهی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب، شهرک های دانش سلامت، و شهرکها و نواحي صنعتی قانونی و مکانهای صنعتی مجاز) داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی را دارند. اما اگر شرکتی به عنوان مثال به تولید پروتئینهای تک یاخته پیشرفته (که دارای رده زیست محیطی (3) می‌باشد) بپردازد، باید از محدوده شهر خارج شود و در یکی از مکانهای مجاز (شهرکها و نواحي صنعتی و مکانهای صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب و شهرک های دانش سلامت) خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها، مستقر شود.

 

6- منظور از فواصل مجاز از سایر کاربری ها که شرکت‌های رده 2 تا 7 بایستی رعایت کنند چیست؟

پاسخ: طبق پیوست شماره (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع شماره 78946/ت39127هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ (لینک)، حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به شرح جدول زیر است.

 

 

7- آیا همه شرکتهایی که در سامانه daneshbonyan.ir ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت مجوز استقرار اقدام کنند؟

پاسخ: شرکتهایی که فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان آنها به صورت کامل طی شده است و مورد تائید قرار گرفته‌اند (اعم از دانش‌بنیان تولیدی نوع 1، دانش‌بنیان تولیدی نوع 2، دانش‌بنیان نوپا نوع 1 و نوپا نوع 2) می‌توانند تقاضای خود مبنی بر استفاده از مزایای این مصوبه ارائه دهند. شرکتهایی که هنوز در سامانه daneshbonyan.ir ثبت‌نام نکرده‌اند و شرکتهایی که  فرآیند ارزیابی آنها هنوز نهایی نشده است، بررسی تقاضای آنها تا پس از نهایی شدن ارزیابی دانش بنیان بودن شرکت، به تعویق خواهد افتاد.

 

8- شرکت‌هایی که صرفا قصد دریافت جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری دارند یا شرکت‌هایی که می‌خواهند درخواست آن‌ها تحت عنوان صنایع پیشرفته بررسی شود چه اقداماتی باید انجام دهند؟

 در هر صورت، همه متقاضیان بایستی در سامانه reg.daneshbonyan.ir درخواست خود را ارسال کرده باشند. این دسته از شرکت‌ها می‌توانند قبل از مشخص شدن نتیجه ارزیابی نیز در قسمت مربوط به دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در این سامانه، تقاضای خود را مطرح کنند.

9- آیا درآمد ابرازی فعالیت‌های تولیدی و معدنی که به موجب این مصوبه، پروانه بهره‌برداری برایشان صادر شده باشد، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؟

پاسخ: طبق ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لینک)، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. ولی طبق تبصره (3) ذیل این ماده، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند. البته بدیهی است که شرکتهای دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان، در صورتیکه شرایط برخورداری از معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانش‌بنیان (لینک) را داشته باشند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

 

10- فرآیند ارائه درخواست شرکتهای دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته برای استفاده از مزایای مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» چگونه است؟

پاسخ: شرکت متقاضی برای استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته، باید الزاماً در سامانه دانش‌بنیان (reg.daneshbonyan.ir) ثبت نام کرده باشند. بعد از ارسال اطلاعات در سامانه فوق، در همین سامانه متقاضیان می توانند از قسمت حمایتها و جواز تاسیس/ پروانه بهره برداری تقاضای خود را ارائه دهند. در صورت هر گونه ابهام در این قسمت می توانید با کارشناس مربوطه، آقای محسنی 09368961273 تماس بگیرید.

 

11- آیا از شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی برای دریافت مجوز استقرار، مجدداً ارزیابی به عمل می‌آید؟

پاسخ: بله. طبق مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان، صرف اینکه شرکت دانش‌بنیان تشخیص داده شود، نمی‌تواند از همه حمایتهای مندرج در قانون استفاده کند و برای برخورداری از هر کدام از انواع حمایتها، از جمله دریافت مجوز استقرار، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو، وضعیت شرکت از حیث انطباق با شروط ذکر شده در این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، مجدداً از شرکت بازدید صورت می گیرد.

 

12- آیا شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به ثبت نام در سامانه بهین‌یاب و یا مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه دارند؟

 پاسخ: شرکتهای دانش‌بنیان نیز مشابه سایر شرکتها، بایستی در سامانه بهین‌یاب ثبت نام کنند. همچنین پس از تائید شرایط آنها توسط دبیرخانه کارگروه و معرفی آنها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه، می‌توانند موضوع را از آن سازمان پیگیری کنند.

 

13- اگر حوزه فعالیت شرکتی در سرفصل‌های 11گانه ذکر شده در ماده (1) مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» نباشد، آیا آن شرکت امکان استفاده از این مصوبه را ندارد؟

پاسخ: این دسته از شرکت‌ها نیز می‌توانند مشابه سایر شرکتها تقاضای خود را مطرح کنند. ماده (6) مصوبه فوق‌الذکر، وضعیت این شرکتها را مشخص کرده است و در این موارد، کارگروه پرونده شرکت را به کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/۱۳۹۰ ارجاع می‌دهد تا در مورد امکان فعالیت شرکت اظهار نظر شود. در نتیجه ممکن است فرآیند بررسی تقاضای این شرکتها، طولانی‌تر از سایر شرکتها باشد.

 

14- آیا رده‌بندی پیوست مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» صرفاً مختص شرکتهای دانش‌بنیان و صنایع‌پیشرفته‌ای است که توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات تائید شده اند؟

پاسخ: طبق تبصره ذیل ماده (1) مصوبه فوق‌الذکر، این رده‌بندی به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳90 تعیین شده است. بنابراین تمامی انواع شرکتهای متقاضی در همه شهرها -حتی در شرایطی که شرکت جزء مصادیق مجاز استفاده از مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»  نباشد- بایستی بر مبنای این رده‌بندی در مکان مجاز استقرار یابند. به عنوان مثال در شهرهای فاقد محدودیت استقرار، محل استقرار شرکتی که به تولید یکی از کالاهای دانش بنیان (مطابق پیوست مصوبه) اقدام می کند و فاصله آن تا سکونت گاهها و...، بر مبنای رده بندی پیوست مصوبه تأیید می شود.

 

15- شرکت‌ها در چه مکان‌هایی مجاز به استقرار می‌باشند؟

پاسخ: برای تعیین مکان مجاز برای استقرار هر شرکت، ابتدا بایستی با توجه به پیوست مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»، رده زیست محیطی فعالیت شرکت مشخص شود. با توجه به رده محصولات شرکت، مکانهای مجاز به شرح زیر خواهد بود:

 

16- در مواردی که شرکت دارای چندین محصولات با رده های زیست محیطی متفاوت باشد و قصد تولید همه آنها در یک کارگاه واحد را داشته باشد، مکان مجاز بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

پاسخ: در این موارد، مکان مجاز بر اساس محصولی که بالاترین رده را داشته باشد، تعیین خواهد شد.

 

17- تفاوت پروانه بهره برداری، پروانه فعالیت فنی مهندسی وگواهی مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی چیست؟

پاسخ: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای ذیربط، با توجه به نوع فعالیت یک واحد صنعتی، مجوزهای مختلفی را صادر می کند. دستورالعمل‌های مربوط به این مجوزها از سایت مربوطه (لینک) قابل مشاهده می‌باشد.

به طور خلاصه می‌توان گفت واحدهای تولیدی که فعالیت‌شان در حوزه‌ای غیر از فناوری اطلاعات قرار دارد، یا بایستی زیر نظر اصناف به فعالیت بپردازند و یا جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند.

لازم به ذکر است پروانه فعالیت فنی مهندسی، برای شرکتهایی است که تولید در سطح انبوه و سفارشی ندارند و صرفاً ممکن است کارگاه برای انجام فعالیتهای مهندسی در حد نمونه داشته باشند.

 

18- در چه شهرهایی امکان استفاده از مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» وجود دارد؟

پاسخ: تأکید این مصوبه به طور خاص، بر نحوه استقرار شرکتهای دانش بنیان در شهرهای بزرگ و دارای محدودیت استقرار است. شهرهایی که ممنوعیت استقرار ندارند، بر اساس فرآیندهای قبلی در مورد آنها عمل می‌شود.

 بدیهی است رعایت رده بندی پیوست مصوبه فوق الذکر، در کلیه شهرها نیز ضروری است و مبنای تعیین مکان مجاز برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی می‌باشد.

 

19- آیا شرکت‌هایی که قبل از تولید صنعتی قرار دارند، می توانند در هر مکانی مستقر شوند؟

پاسخ: خیر. منظور از مکانهای مجاز نام برده شده در ماده (3)، مکانهای هست که در این مصوبه و مصوباتی که به آن ارجاع شده است برای استقرار صنایع مجاز شمرده شده است. مکانهایی با کاربری تجاری، اداری یا مسکونی جزء مکان های مجاز ذکر شده در این ماده نیست.

 

20- تعریف حریم و محدوده شهر چیست ؟

پاسخ: طبق قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب 14/10/1384، محدوده و حریم شهر اینگونه تعریف شده است (لینک):

 محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء میباشد. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.)

 

21- از چه طریق می‌توان به وضعیت حریم و محدوده و کاربری املاک هر شهر دسترسی پیدا کرد؟

پاسخ: از طریق مراجعه به سامانه جامع مدیریت اسناد الکترونیکی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (لینک) می‌توان به این نقشه‌ها دسترسی پیدا کرد.

 

22- آیا واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های فناوری از عوارض شهرداری معاف هستند؟

پاسخ: بر اساس ابلاغ اصلاحیه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مورخ 13/7/1394، و بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده (47) برنامه چهارم توسعه، واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی از معافیت «عوارض» بصورت مطلق و کامل برخوردار هستند که بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، این واحدها از عوارض شهرداری معاف هستند.

 

 

 

 

[1]مصوبه مورخ 20/3/1346 در مورد شعاع 120 کیلومتری تهران

 

 

 

 

 

[2]که البته این محدودیت برای دسته‌ی خاصی از صنایع با مصوبه شورای انقلاب در سال 1359، لغو شد و هیئت وزیران طی مصوبه‌ای درسال 1392، تاکید کرد که مصوبه شورای انقلاب همچنان به قوت خود باقی می‌باشد. (لینک1) (لینک2)

[3]در بند14"برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مورخ 16/12/1390 (لینک)

[4] البته طبق تبصره دو این ماده، شرکتهای مستقر در شعاع يکصد و بيست‌کيلومتري مرکز تهران، پنجاه کيلومتري مرکز اصفهان و سي‌ کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت- به استثنای شرکتهای دارای پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات-  از این معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌باشند.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها