عنوان نیاز

رویداد 

حوزه فناوری

نام کارگزار

تاریخ اعتبار

سایت کارگزار

شماره تماس

لینک

تامین زیرساخت و تولید شارژرهای بی سیم برای خودروهای برقی
ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک شرکت گیتی سپند خرم 1400/07/15 gtsepand.ir 02166980825
داخلی سازی انواع PanelPC های شارژ خودرو برقی  ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک  گیتی سپند خرم 1400/12/20  gtsepand.ir 02166980825
داخلی سازی انواع کانکتورهای شارژ خودرو برقی  ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک   گیتی سپند خرم 1400/07/15  gtsepand.ir 02166980825
کسب دانش فنی و ساخت انژکتور موتور RK215  ابزار دقیق و اتوماسیون ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته  گیتی سپند خرم 1400/07/15   gtsepand.ir 02166980825
کسب دانش فنی و ساخت مجموعه تست ایرشارژر در محدوده توانی 1000 تا 5000 کیلووات  ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک    گیتی سپند خرم  1400/07/30   gtsepand.ir 02166980825
فرمولاسیون سنتز دو ماده فعال سطحی آلکیل پلی گلوکوزاید و کوکوگلوکوزاید مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز پلی آریلاتها؛ پلی- 4 - هیدروکسی بنزوات و پلی بیس فنول- A ترفتالات مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز امولسیفایر ایزولن مورد استفاده در کرم بهداشتی مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
پوشش ضد چسبندگی برای جداره داخلی مخزن اسپری درایر مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز اسانسهای تجاری مورد استفاده در محصولات گروه بهداشتی فیروز شامل اسانسهای مالاگا و کالیفرنیا مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز ایزوتیازولین به عنوان ماده نگهدارنده شویندهها مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز بوتیل آکریلات مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز سورفکتانت آمفوتری دی سدیم کوکو آمفو دی استات مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز سورفکتانت آنیونی سدیم لوریل سارکوزینات مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز سورفکتانت کوکو آمیدو پروپیل دی متیل آمین اکساید مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
طراحی و ساخت پمپ گردشی هالودیسک مواد شوینده ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
طراحی و ساخت دستگاه تقسیم جرمی پودر و ارتباط دادن آن با دستگاه بسته بندی پودر مواد شوینده ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
طراحی و ساخت دستگاه بسته بندی صابون مواد شوینده ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
کاهش دمای ابری شدن(کدورت) پارافین تا دمای 5 - درجه سانتیگراد مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
سنتز سورفکتانت لوریل دی متیل آمین اکساید مواد شوینده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی
ایوان فناوری و نوآوری افرا 1400/12/20 afrainnovation.com 02176251097  
ترانسمیتر فشاری، دمایی، اختلاف فشاری و سطح سنجی ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
طراحی، ساخت و آزمون دستگاه اندازه گیری مداوم ذرات در دود ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
طراحی، ساخت و آزمون سیستم پایش مداوم استخراجی Cool/Dry گاز دودکش نیروگاه ها ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
فلو سوییچ ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
فلومتر (کنتور) گازوئیل ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
اتوماسیون بویلرهای فایر تیوب ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
اتوماسیون و بروزرسانی سیستم کنترل ماشین IS ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک گیتی سپند خرم 1400/6/30 gtsepand.ir 02166980825
 پنل تستر کارت های سیستم ABB-INFI90 ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک  گیتی سپند خرم  1400/6/30  gtsepand.ir 02166980825 
 پنل تستر FUM کارت و CPU زیمنس ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک   گیتی سپند خرم   1400/6/30   gtsepand.ir 02166980825  
پنل تستر کارت 2403  ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک    گیتی سپند خرم    1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
 تجهیزات نمونه برداری گاز رله بوخهلتس ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک     گیتی سپند خرم     1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
 ترمومتر روغن و سیم پیچ  ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک      گیتی سپند خرم      1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
 دستگاه خودکار آزمون عملکرد جلوآمپر با سامانه چرخشی و فناوری پردازش تصویر ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک       گیتی سپند خرم       1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
 سیستم هشدار ضد سرقت و ان لاین مانیتورینگ ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک        گیتی سپند خرم        1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
 طراحی نرم افزار کنترل فرآیند و ثبت تاریخچه محصولات خط تولید شیشه های مظروف ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک         گیتی سپند خرم        1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
نشانگر دمای بوبین ترانسفورماتور های خشک ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک         گیتی سپند خرم         1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
 طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار سازگار اینورترهای رینگهای G33 و اینورترهای فلایر F11 با انواع موجود در بازار ابزار دقیق و اتوماسیون برق و الکترونیک و لیزر و فوتونیک          گیتی سپند خرم          1400/6/30    gtsepand.ir 02166980825   
تولید رقم گندم
کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
اطفاء حریق از راه دور کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
آمینواسید و کودهای شیمیایی با فرمولهای جدید کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
انسداد یاب تایل های سیستم زهکشی مزارع کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
ایجاد واحد R&D برای شرکت های تکثیرکننده بذر برای بهنژادی ارقام جدید گندم و جو کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
ایجاد یک کارخانه دلینته شیمیایی بذر پنبه کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
دستیابی به دانش تولید پایه های رویشی عاری از ویروس GF ، GN ، گزیلا، میروبالان و ... کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نقشه راه کار و کسب شریف 1400/12/29 - 09124172773
پیشگیری از آتش سوزی باگاس کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
تجهیز آزمایشگاه دابل هاپلوئیدی و اسپیدبریدینگ کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
تشخیص اصالت برنج کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 جمع کننده ی نیشکر ورس شده هنگام درو کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته  نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
دبی سنج آب در مزرعه  کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
 
نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
دستگاه زیرشکن راتون در مزارع دروی سبز کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته   نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29    09124172773 
 دستیابی به فناوری تولید هسته های عاری از ویروس نهال های پسته، بادام، زیتون، مرکبات... کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی  نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 ساخت صفحه ی برش برای دروی نیشکر کشت شده کف جوی کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته 
 
نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 سموم بیولوژیک علیه بیماریهای پوسیدگی ریشه چغندرقند و پاخوره گندم کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
 
نقشه راه کار و کسب شریف   1400/12/29 - 09124172773 
 دستیابی به سموم بیولوژیک در تولید محصولات ارگانیک گلخانه ای، گیاهان دارویی و باغی کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی   نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 طراحی سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (Web GIS) املاک و اراضی سازمان کشاورزی  فناوری اطلاعات و ارتباطات و
نرم افزارهای رایانه ای 
نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 طراحی سیستم هشدار دهنده یا دور کننده برای ممانعت از ورود احشام به مزارع نیشکر کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته    نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 لفاف و ظروف بسته بندی زیست تخریب پذیر کشاورزی  مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی 
نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 معرفی بذور بهنژادی شده سبزی و صیفی از جمله ارقام هیبرید (هندوانه، خربزه، کدو، گوجه، بادمجان، خیار،
فلفل) قابل رقابت با ارقام تجاری
کشاورزی  کشاورزی، فناوری زیستی و
صنایع غذایی 
نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
نصب سنسور هشدار دهنده به اپراتور هاروستر در روی بوم دستگاه کشاورزی  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته  
نقشه راه کار و کسب شریف  1400/12/29  - 09124172773 
 افزایش ماندگاری نان تست، باگت و ... ماکارونی، نان و غلات  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی   توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری  1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053 
تامین امولسیفایرها، آنزیم و اسانس  ماکارونی، نان و غلات   کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی  توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری   1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053  
تأمین آنزیم های صنایع غذایی ، ویتامین C و سایر اصلاحگرهای رئولوژیک خمیر  ماکارونی، نان و غلات   کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی   توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری   1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053  
تولید بسته بندیهای زیست تخریب پذیر  ماکارونی، نان و غلات    کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری   1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053  
 تولید نان های غنی با ماندگاری بالا ماکارونی، نان و غلات     کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری    1400/9/30 inteep.ir 05136028929 09370201053  
 خشک کن سیروپ قندی و خشک کن سبوس ماکارونی، نان و غلات   ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته  توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری   1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053  
 رنگهای طبیعی و فیبر گندم خوراکی ماکارونی، نان و غلات    کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی  توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری   1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053  
 سیمان نسوز (چسب نسوز با پایه معدنی) ماکارونی، نان و غلات   مواد پیشرفته و محصولات مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی 
توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری   1400/9/30  inteep.ir 05136028929 09370201053  
شیر برقی آب ماکارونی، نان و غلات  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری  1400/9/30 inteep.ir 05136028929 09370201053 
طراحی و ساخت ابزار هوشمند شناسایی ناخالصی های غیر فلزی با سامانه راهبری دارای قابلیت برنامه ریزی ماکارونی، نان و غلات  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری  1400/9/30 inteep.ir 05136028929 09370201053 
طراحی و ساخت سیستم هوشمند پیش بینی نوسانات دمایی و رطوبت پاستا ماکارونی، نان و غلات  ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری  1400/9/30 inteep.ir 05136028929 09370201053 
 یبیبببببببببببببببببشیر برقی آببببببببببببببشیر برقی آببببببییییی    ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب          

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها