شیوه نامه حمایت از طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان

 

1. مقدمه

طراحی صنعتی با تاثیر در کیفیت، عملکرد، ارگونومی، شکل ظاهری، گرافیک و بسته‌بندی محصولات نقش مهمی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان و بازاریابی محصول ایفا می‌نماید. بنابراین طراحی صنعتی و بسته‌بندی دارای جایگاه مهمی در بازاریابی و بازارسازی محصولات شرکت‌ها است. بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، بخشی از هزینه های طراحی صنعتی این محصولات را حمایت می‌نماید.

درخواست

 

2. خدمات مشمول این شیوه نامه

خدمات طراحی صنعتی و بسته‌بندی ذیل این شیوه نامه شامل موارد زیر می‌باشد:

- طراحی محصول

- طراحی بسته‌بندی

 

3. میزان حمایت

میزان حمایت مشمول این شیوه نامه متناسب با کیفیت طراحی صنعتی و امتیاز حاصل از ارزیابی آن و بصورت زیر تعیین می‌گردد:

 

امتیاز ارزیابی

میزان حمایت

سقف حمایت

10-8

50 درصد

200 میلیون ريال

8-6

40 درصد

150 میلیون ريال

6-4

30 درصد

100 میلیون ريال

 

این تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.(شرکت های دانش بنیان با درآمد بالای 100 میلیارد ریال می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات از این خدمات بهره‌مند شوند)

4. شرایط دریافت حمایت

پس از اتمام و تکمیل پروژه، شرکت متقاضی کلیه مستندات مربوطه را از طریق سامانه  bizservices.ir بارگذاری و پس از ارزیابی مدارک ارسالی، نسبت به پرداخت سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علمی و فناوری ریاست جمهوری (مطابق با ماده 2) در وجه شرکت متقاضی اقدام می‌نماید.

بعد از اتمام خدمت، مستندات زیر بایستی در سامانه مذکور بارگذاری گردد: 1. ارائه قرارداد طراحی 2. کلیه نقشه‌های طراحی و فایل‌های نرم‌افزاری 3. ارائه قرارداد ساخت 4. ارائه فاکتور رسمی و کلیه مستندات مالی 5. نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

تبصره 1-  حمایت‌های این شیوه نامه صرفا شامل هزینه‌های مرتبط با طراحی محصول و بسته بندی بوده و هزینه‌های ساخت قالب را در بر نمی‌گیرد.

تبصره 2- در صورتی که شرکت متقاضی در ارزیابی طراحی صنعتی محصول امتیاز لازم را کسب ننماید، پس از اعمال اصلاحات می‌تواند نسبت به ارزیابی مجدد و تغییر امتیاز اقدام نماید.

تبصره 3- پرداخت حمایت‌ طراحی صنعتی منوط به انعقاد قرارداد ساخت محصول می‌باشد. بنابراین طراحی صنعتی یک محصول که منجر به ساخت آن نشود، مشمول حمایت نمی‌گردد.

تبصره 4  شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌شده در سامانه منقضی و بصورت خودکار رد خواهدشد. این مدت زمان دو ماه پس از ثبت درخواست تعیین شده‌است.

تبصره 5- قراردادهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل قرادادهایی است که بصورت حقوقی بین شرکت دانش‌بنیان متقاضی و شرکت کارگزار منعقد گردد. همچنین ارائه فاکتور رسمی مورد تایید اداره مالیات (از سوی کارگزار در وجه شرکت متقاضی) جهت بهره‌مندی از حمایت الزامی است.

تبصره 6- در صورت عدم توافق شرکت با کارگزاران معرفی شده یا تمایل شرکت‌ها به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان باید صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

تبصره 7- مسئولیت های اجرای درست و موثر خدمت بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارش های دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

تبصره 8  معیارهای ارزیابی طراحی صنعتی و طراحی بسته بندی خدمات مرتبط با این دستوالعمل به پیوست می‌باشد.

 

ردیف

معیارهای ارزیابی طراحی صنعتی

محصول

بسته بندی

1

هماهنگی (هارمونی) فرمی  (اجزا با کل پیکره و کل با جزء)

*

*

2

هماهنگی (هارمونی) رنگی (اجزا با کل پیکره و کل با جزء)

*

*

3

نظم مشخص و قابل درک در اجزا

*

*

4

برخورداری از تناسب‌های زیبا

*

*

5

ریتم موزون: پرهیز از تکرار خسته‌کننده و نازیبا

*

*

6

پرهیز از انواع آشفتگی‌های بصری

*

*

7

ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه‌ی روش تولید، مواد، ساخت و مونتاژ

*

*

8

شیوه‌ی حمل، جابه‌جایی و نصب مناسب (مانند دستگیره‌ها)

*

*

9

وضعیت پوستچر بدن هنگام استفاده

*

*

10

تطبیق کلی و حدودی با ابعاد و زوایای بدن و اندام درگیر

*

*

11

ابعاد، رنگ، اندازه‌ و ترکیب‌بندی حروف، کلمات، نوشته‌ها و گرافیک‌

*

*

12

تعادل اجزا و کل پیکره (تعادل متقارن یا تعادل نامتقارن)

*

 

13

پرهیز از انواع تضاد یا نتاقض

*

 

14

گشتالت مناسب (درک کلی فرم، همترازی، همسویی، امتداد بصری، خوانایی)

*

 

15

دسترس کلی و حدودی آسان و راحت

*

 

16

نوع و شکل صفحه نمایش، کلیدها، اهرم‌ها و دستگیره‌ها

*

 

17

موقعیت مکانی و چیدمان کلی صفحه نمایش، کلیدها، اهرم‌ها و دستگیره‌ها

*

 

18

زوایای مناسب دید نسبت به صفحه نمایش، کلیدها، اهرم‌ها و دستگیره‌ها

*

 

19

فراهم‌آوری حفاظت مناسب فیزیکی

 

*

20

ملاحضات محیطی بسته‌بندی مانند توزیع و انبارش

 

*

21

ارزش‌های افزوده‌ی بسته‌مانند مانند (قابلیت‌بازیافت)

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها