بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد

ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصويب کرد:

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

 

ماده1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته در سرفصل های ذیل، بر اساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نماید:

1.       فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)

2.       فناوری نانو (محصولات و مواد)

3.       اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)

4.       الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای

5.       فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

6.       تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

7.       داروهای پیشرفته

8.       وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

9.       هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها)

10.    انرژیهای نو(تجدیدپذیر)

11.    محصولات پیشرفته در حوزه هاي علوم شناختی؛ گیاهان دارویی و کشاورزی؛ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ آب، خاک و هوا؛ معدن؛ فناوریهای دریایی؛ ساختمان و راهسازی

تبصره- رده بندي به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳90 تعیین می شود.

 

ماده2- علاوه بر مکانهای مجاز نام برده شده در ماده (3) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳90، واحدهاي صنایع پیشرفته می توانند بر مبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحي صنعتی قانونی مستقر شوند.

تبصره- واحدهاي صنايع پيشرفته داراي رده (1) در محدوده شعاع (120) کيلومتري تهران و ساير شهرهاي داراي محدوديت استقرار، علاوه بر مکانهاي مجاز مذکور در ماده (2) اين تصويب نامه، مجازند در کاربري‌هاي صنعتي و کارگاهي داخل شهرها و روستاها يا مکانهاي صنعتي مجاز خارج از محدوده مصوب شهري و روستايي استقرار يابند.

 

ماده3- «شرکت ها و موسسات دانش بنیان» که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی‌شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

 

ماده4- استقرار و فعالیت «شرکتها و موسسات دانش بنیان» دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای­ دانش‌بنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در ماده (1) و (2) این تصويب نامه انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

 

ماده  5- شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 141602/ت 46513 هـ مورخ 21/8/1391 تعيين می شود.

 

ماده 6- تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصميم‌گيري در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاريخ اين تصويب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳۹۰ با حضور نماينده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.

ماده۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تامین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.

 

ماده۸- استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه بعدی آن می باشد.

 ماده۹- این تصويب نامه جایگزین پيوست تصویب نامه شماره 193559/ ت41928هـ مورخ 1/10/1388، بند (8) تصمیم نامه شماره 99757/ 43084 مورخ 18/5/1388، پیوست تصمیم نامه شماره 4224/ 44008 مورخ 14/1/1389 و تصویب نامه شماره 124946/ ت48608هـ مورخ 9/7/1392 می شود.

 

پیوست ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتهاي دانش بنيان

 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها