شیوه‌نامه‌ حمایت از تهیه برنامه بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

1. مقدمه

بازاريابي و توسعه بازار يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي تاثيرگذار در موفقيت کسب و کارهاي دانش‌بنيان و فناوری محور مي‌باشد. در این راستا یکی از موارد پر اهمیت وجود برنامه دقیق بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت می‌باشد. لکن برخی از شرکت ها علیرغم اهمیت این موضوع، کمتر به برنامه بازاریابی توجه می کنند. لذا به منظور تقویت زیرساخت های بازاریابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری حمایت هایی را در نظر گرفته است.

درخواست

 

2. خدمات مشمول این شیوه‌نامه

خدمات مورد حمایت در این شیوه‌نامه شامل تهیه برنامه بازاریابی و نحوه اجرای آن (بصورت یک برنامه عملیاتی) می‌باشد.

تبصره1- شرکت می‌تواند برای افزایش اثربخشی این خدمت از خدمات ذیل آیین‌نامه تحقیقات بازار داخلی بصورت جداگانه استفاده نماید.

 

3. میزان حمایت

برای خدمت تهیه برنامه بازاریابی برای شرکت های دانش بنیان (با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال در آخرین سال مالی) 50 درصد از هزینه ها تا سقف 50 میلیون ریال توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می گردد.

شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات این خدمت را دریافت کنند.

 

4. شرایط دریافت حمایت

برای استفاده از این حمایت، شرکت موظف است قبل از هر گونه اقدامی درخواست خود را به همراه مستندات لازم در سامانه bizservices.ir ثبت نماید.

بعد از اتمام خدمت، مستندات زیر بایستی در سامانه مذکور بارگذاری گردد:

ارائه گزارش نهایی پروژه، ارائه فاکتور رسمی، کلیه اسناد پرداختی و نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

 

تبصره 2- شرکت کلیه هزینه های مربوط به تهیه برنامه بازاریابی شرکت را به کارگزار پرداخت خواهد نمود و در انتهای پروژه در ازای ارائه مستندات ذکر شده در بالا و سند پرداختی از سوی شرکت، مبلغ حمایتی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به حساب شرکت واریز خواهد شد.

 

تبصره 3- شرکت می‌تواند از مجریان معرفی شده در سامانه فوق یا سایر مجریان مورد تایید خود برای انجام خدمت استفاده نماید. در صورت تمایل شرکت‌ها به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان، باید صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

تبصره 4- شرکت دانش‌بنیان علاوه بر نظارت بر محتوای برنامه، موظف است در جهت پیشبرد این خدمت همکاری‌های لازم با کارگزار را به عمل آورد. بنابراین تامین اطلاعات مربوط به شرکت و اشخاص در صورتی که در راستای انجام خدمت مورد نیاز باشد، بر عهده شرکت متقاضی است.

تبصره 5- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزار، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها