ردیف

عنوان

دسته بندی موضوعی

تاریخ

زمان

کارگزار

1

آشنایی با مالکیت فکری و ثبت اختراع

حقوقی

02/03/1400

یکشنبه ساعت 17:00 الی 19:00

وینداد

2

آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور روسیه

صادراتی

05/03/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

آیریک

3

حمایت از شهرت و اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها  با استفاده از ظرفیت‌های «حقوق علامت تجاری»

مالکیت فکری

09/03/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

4

اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

بازاریابی

12/03/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

5

 آشنایی با اقدامات لازم شرکت ها قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی

مالیات

18/03/1400

سه شنبه ساعت 10:30 الی 12

شتابدهنده فردوسی

6

آشنایی و مهارت های بازاریابی در بازار چین و روش های حضور موثر در بازار چین

صادراتی

22/03/1400

شنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

7

آشنایی با فضای کسب و کار کشور افغانستان و فرصت های صادراتی

صادراتی

24/03/1400

دوشنبه ساعت 10:30 الی 12

کاریزاعتماد

8

حمایت حقوقی از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در قالب «اسرار تجاری»

مالکیت فکری

26/03/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

9

چالش های حقوقی مدیران در مواجه با کارمندان (قرارداد کار)

حقوقی

30/03/1400

یکشنبه ساعت  17:00 الی 19:00

وینداد

10

آشنایی با مسائل مربوط به معافیت مالیاتی و نحوه رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی

مالیات

02/04/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان

11

روش های پرداخت در معاملات و قراردادهای خارجی در صاردات با تمرکز بر LC در شرایط تحریم

مالی

06/04/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

12

وبینار آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور سوریه

صادراتی

09/04/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

آیریک

13

حمایت از شهرت و اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها  با استفاده از ظرفیت‌های «حقوق نشانه‌ جغرافیایی»

مالکیت فکری

13/04/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

14

نقش فناوری های پیشرفته در صنایع فرهنگی و خلاق

حمایتی

16/04/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

کاریزاعتماد

15

بازاریابی و برندسازی در صاردات

بازاریابی

19/04/1400

شنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

16

آشنایی با خدمات توانمند سازی مرکز شرکت های دانش بنیان

حمایتی

21/04/1400

دوشنبه ساعت 10:30 الی 12

شتابدهنده فردوسی

17

نحوه ورود شرکت های دانش بنیان به لیست تامین کنندگان (وندورلیست) وزارت نفت

حمایتی

23/04/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

کاریزاعتماد

18

قوانین و مقررات بانکی، عقود قراردادهای بانکی، چک و سفته ویژه کسب و کار

حقوقی

27/04/1400

یکشنبه ساعت  17:00 الی 19:00

وینداد

19

تحلیل آرای دادگاه‌ها و رویه قضائی درحوزه حقوق مالکیت صنعتی (سر تجاری، حق اختراع، علامت تجاری، نشانه جغرافیایی، طرح صنعتی)

مالکیت فکری

03/05/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

20

مکاتبات تجاری بین المللی

بازاریابی

06/05/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

21

بازاریابی و فروش برای شرکتهای دانش بنیان و فناور

بازاریابی

10/05/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

آویژه

22

 نقش طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان در توسعه بازار

طراحی صنعتی

13/05/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

آیریک

23

 روش ها و ضرورت ارزشگذاری برای شرکت های دانش بنیان به منظور جذب سرمایه

تامین مالی

17/05/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

شتابدهنده فردوسی

24

حمایت از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها با استفاده از ظرفیت‌های «حقوق طرح صنعتی»

مالکیت فکری

20/05/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

25

وبینار آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشورکنیا

صادراتی

24/05/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

آویژه

26

آشنایی مدیران با چگونگی تنظیم قرادادهای تجاری

حقوقی

01/06/1400

دوشنبه ساعت  17:00 الی 19:00

وینداد

27

آشنایی با روش های رفع تعهدات ارزی

مالی

03/06/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

28

وبینار آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور مالزی

صادراتی

07/06/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان

29

تامین مالی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری

تامین مالی

10/06/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

کاریزاعتماد

30

آشنایی با روش های تامین مالی بین المللی -(فایناس/ریفایناس ، صندوق توسعه ملی و ...)

تامین مالی

14/06/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

مرکز آموزش های بازرگانی

31

تنظیم قراردادهای مالکیت فکری (1) (اسرار تجاری، مجوزدهی، ارزش‌گذاری، تجاری‌سازی ...)

مالکیت فکری

17/06/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

32

چالش‌های مدیریت منابع انسانی کسب و کارهای نوپا

منابع انسانی

21/06/1400

یکشنبه ساعت 10:30 الی 12

آیریک

33

تنظیم قراردادهای مالکیت فکری (2) (اسرار تجاری، مجوزدهی، ارزش‌گذاری، تجاری‌سازی ...)

مالکیت فکری

24/06/1400

چهارشنبه ساعت 10:30 الی 12

وزارت دادگستری

34

اشتباهات رایج حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان

حقوقی

28/06/1400

یکشنبه ساعت  17:00 الی 19:00

وینداد

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها