تعیین مصادیق ۱۱ گانه مندرج در مصوبه‌ای با عنوان مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر

 

 

هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت سرفصل‌های یازده‌گانه موضوع ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت ۴۸۶۰۸ هـ مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ را به عنوان مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر برای اجرای طرح‌های اقتصادی سازمان‌های توسعه‌ای در کلیه مناطق کشور، تعیین نمود.

 

بر اساس تصویب نامه شماره 120997/ت48608 مورخ 15 آذر 1394 موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای ‏دانش بنیان، واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل ­های زیر تعیین شده است:

۱- فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست،زیست فناوری مولکولی). ۲- فناوری نانو (محصولات و مواد). ۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها). ۴- الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه­ ای. ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری. ۶- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی. ۷- داروهای پیشرفته. ۸- وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی. ۹- هوافضا (پرنده­ ها، ماهواره­ ها، موشک­ ها). ۱۰- انرژی­ های نو (تجدیدپذیر). ۱۱- محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری­های دریایی، ساختمان و راهسازی".

همچنین طبق تبصره (3) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1395 "دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد".

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم فوق الذکر، پیشنهاد یادشده را که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم شده، برای سیر مراحل تصمیم گیری ارائه نمود که پس از ارجاع  به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در آن کمیسیون به تصویب رسید و سپس  در ادامه، موضوع به کمیسیون امور زیربنایی،  صنعت و محیط زیست ارجاع شد تا پس از طرح در کمیسیون اصلی  نتیجه برای طرح در هیئت وزیران ارایه شود.

در نهایت به منظور تعیین تکلیف نهایی موضوع در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و با توجه به عدم حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات مذکور در راستای پاسخ به ابهامات و ملاحظات اعضای محترم کمیسیون، و از طرفی اطاله زمان رسیدگی در نهایت، مقرر شد متن مصوب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به دولت ارسال شود. 

 

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه 25 آذر 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1395 - سرفصل‌های یازده‌گانه موضوع ماده (1) تصویب‌نامه شماره 120997/ت48608هـ مورخ 15 آذر 1394 را به عنوان مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر برای اجرای طرح‌های اقتصادی سازمان‌های توسعه‌ای در کلیه مناطق کشور، تعیین نمود.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها