ارائه تسهیلات با نرخ 12 درصد به شرکت‌های دانش‌بنیان برای مقابله با شرایط ناشی از بیماری کرونا

با توجه به شیوع بیماری کرونا و خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن به صنایع و کسب‌وکارها و بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با صندوق توسعه ملی، تسهیلات مالی با نرخ سود 12 درصد برای ارائه به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص‌یافته است. این منابع از طریق بانک‌های عامل در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه مقابله با کرونا یا آسیب‌دیده از شرایط ناشی از آن قرار می‌گیرد.

برای این منظور شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به معاونت علمی و فناوری یا بانک‌های عامل تعیین‌شده مراجعه نموده و در بانک موردنظر، اقدام به تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات نمایند. بانک عامل نیز پس از انجام بررسی‌های لازم، دانش‌بنیان بودن شرکت را از معاونت علمی و فناوری استعلام می‌کند. در این راستا بانک‌های صنعت و معدن، آینده و کارآفرین اقدام به ارائه تسهیلات سرمایه در گردش می‌نمایند.

 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها