تسهیلات سربازی اعضای کلیدی فعال در شرکتهای دانش بنیان و فناور

**انواع تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی

1- انواع تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی به چه صورت است؟

پاسخ: تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای نخبگان فناور به سه صورت پیگیری می شود:

      1. پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری: در این فرآیند افراد از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد و پروژه ای را برای صنایع دفاعی و کشور و یا شرکت های دانش بنیان مورد تایید انجام خواهند داد. لازم به توضیح است که افراد بعد از معرفی به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، به یکی از صنایع دفاعی و کشوری معرفی و بعد از تصویب پروپوزال، تاریخ شروع سربازی افراد لحاظ می شود.

      2. پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش‌بنیان: در این فرآیند افراد از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر ستاد کل نیروهای مسلح معرفی خواهند شد و در صورت کسب امتیازهای لازم برای انجام پروژه در شرکت خود از طریق معاونت علمی و فناوری درخواست جذب فرد به مرکز نخبگان ارسال خواهد شد. در صورت موافقت مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح فرد به معاونت علمی وفناوری رییس جمهور معرفی خواهد شد تا پروژه جایگزین خدمت خود را در شرکت دانش بنیان خود تعریف نماید.

      3. امریه در شرکت دانش‌بنیاندر این فرآیند فرد بعد از طی دوره آموزشی به عنوان مامور در شرکت دانش بنیان به خدمت مشغول خواهد شد و تمامی قوانین حاکم بر سربازان برای فرد مامور اجرایی خواهد شد.

 

2- نحوه ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به چه صورت است؟

پاسخ: دانش‌آموختگان داخل کشور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی دانشگاهی و  تسهیلات نظام‌وظیفۀ فنّاور لازم است از طریق سامانه سینا به نشانی: (http://sina.bmn.ir/)  درخواست خود را ارسال کنند تا اطلاعات آنها ارزیابی و در صورت تایید مراحل مقتضی سپری گردد.

دانش‌آموختگان دانشگاه‌­های خارج از کشور نیز برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀتخصصی غیرمقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم به نشانی: (http://international.bmn.ir/) مراجعه و در خواست خود را بارگذاری کنند.

 

3-متقاضیان استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری چه مراحلی را لازم است، طی کنند؟

پاسخ:

1-مراجعه به سایت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و مطالعه قوانین و شرایط فرد و شرکت

2-ثبت نام در سامانه سینا (sina.bmn.ir) و ارائه درخواست تسهیلات نخبگان فناور

3- ارزیابی امتیاز فناورانه (امتیاز فردی و شرکتی)

4-ارزیابی امتیاز علمی

5-برابر اصل کردن مدارک ارسالی در سامانه در یکی از بنیادهای نخبگان استانی

6- اعلام نتیجه نهایی به فرد

7- تکمیل فرم معرفی نهایی در سامانه سینا در صورت تایید

8-ارسال نامه معرفی از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح

9- مراجعه به سایت مرکز نخبگان و استعدادهای نیروهای مسلح

10- ارسال ایمیل به مرکز نخبگان جهت دریافت نوبت مراجعه حضوری

11-مراجعه به محل مرکز نخبگان (دانشگاه دفاع ملی) و تکمیل فرم تعهدنامه

12-معرفی به یکی از صنایع دفاعی و یا کشوری برای انجام پروژه

13-تعریف پروپوزال در محل انجام پروژه و اجرای پروژه در صورت تایید مرکز نخبگان

 

4- متقاضیان استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان چه مراحلی را لازم است، طی کنند؟

پاسخ:

1-مراجعه به سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان و مطالعه قوانین و شرایط فرد و شرکت

2-ثبت نام در سامانه سینا (sina.bmn.ir) و ارائه درخواست تسهیلات نخبگان فناور

3- ارزیابی امتیاز فناورانه (امتیاز فردی و شرکتی)

4-ارزیابی امتیاز علمی

5-برابر اصل کردن مدارک ارسالی در سامانه در یکی از بنیادهای نخبگان استانی

6- اعلام نتیجه نهایی به فرد

7- تکمیل فرم معرفی نهایی در سامانه سینا در صورت تایید

8-ارسال نامه معرفی از طریق بنیاد ملی نخبگان به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح

9- مراجعه به سایت مرکز نخبگان و استعدادهای نیروهای مسلح

10- ارسال ایمیل به مرکز نخبگان جهت دریافت نوبت مراجعه حضوری

11- مراجعه به سامانه سرباز فناور (https://social.tinet.ir) و درخواست احراز هویت

12-ارائه تعهدنامه شرکت و پروپوزال اولیه در سامانه سرباز فناور

13-ارسال نامه از طرف مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به مرکز نخبگان نیروهای مسلح جهت معرفی فرد برای انجام پروژه در شرکت

14-مراجعه به محل مرکز نخبگان (دانشگاه دفاع ملی) و تکمیل فرم تعهدنامه در موعد از قبل مشخص شده

15-معرفی به مرکز شرکتهای دانش بنیان توسط دانشگاه دفاع ملی

16- تکمیل اطلاعات در سامانه سرباز فناور و بارگذاری نامه معرفی مرکز نخبگان نیروهای مسلح در سامانه

17- انعقاد قرارداد و پرداخت مبالغ مشخص در سامانه سرباز فناور

18-معرفی نهایی فرد برای انجام پروژه مشخص در شرکت توسط مرکز شرکتهای دانش بنیان به مرکز نخبگان نیروهای مسلح

19- انجام پروژه و ارائه گزارش کار و مستندات پرداختی در سامانه سرباز فناور

 

5- متقاضیان استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان چه مراحلی را لازم است، طی کنند؟

پاسخ:

1-مراجعه به سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان و مطالعه قوانین و شرایط فرد و شرکت

2-ثبت نام در سامانه سینا (sina.bmn.ir) و ارائه درخواست تسهیلات نخبگان فناور

3- ارزیابی امتیاز فناورانه (امتیاز فردی و شرکتی)

4-  مراجعه به سایت سرباز فناور (social.tinet.ir) در صورت تایید اولیه در سامانه سینا

5-ارائه تعهدنامه شرکت و شرح فعالیت اولیه در سامانه سرباز فناور

6- استعلام حفاظتی فرد متقاضی

7- تکمیل اطلاعات در سامانه سرباز فناور و بارگذاری نامه معرفی مرکز نخبگان نیروهای مسلح در سامانه

8- ارائه چک های مشخص برای هزینه آموزشی، بیمه و نظارت در سامانه سرباز فناور

9-دریافت برگ اعزام از پلیس +10 و ارائه در سامانه سرباز فناور

9-معرفی فرد به ستادکل نیروهای مسلح برای انجام خدمت در شرکت (این معرفی حداقل 45 روز قبل از تاریخ اعزام افراد می باشد)

10-انجام دوره آموزشی در 01 نزاجا و معرفی به معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور در پایان دوره

11-معرفی فرد به شرکت دانش‌بنیان برای انجام خدمت در شرکت

12- انجام خدمت و ارائه گزارش کار و مستندات پرداختی در سامانه سرباز فناور

 

      1) امریه در شرکت دانش بنیان

الف) شرایط متقاضیان امریه در شرکت دانش‌بنیان

 

6- تسهیلات امریه در شرکت دانش‌بنیان برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (دانش- آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می‌شود؟

پاسخ: این تسهیلات با هدف انجام خدمت نظام وظیفه در محل شرکت اعطا می شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شود و بعد از انجام دوره آموزشی در مراکز آموزشی نزاجا، برای انجام خدمت نظام وظیفه از طریق معاونت علمی وفناوری رییس جمهور به شرکت متقاضی مامور خواهد شد.

 

7- چنانچه دانش آموخته در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی می تواند از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان استفاده نماید؟

پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف-  فارغ التحصیل و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر باشد (فارغ التحصیلان رشته های پزشکی امکان استفاد از این تسهیلات را نخواهند داشت.)

ب-  در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان و فناور مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ج-  فرد برای استفاده از طرح سرباز امریه نباید دارای برگ اعزام به خدمت با مهر غیبت باشد.

د-  فرد با توجه به امتیازبندی شیوه‌نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی حداقل 80 امتیاز کسب نموده باشد.

هـ- حداقل 5 ماه پیش از اعزام تقاضای خود را در سامانه سرباز امریه ارسال کرده باشد.

 

8- آیا شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش‌بنیان باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟

پاسخ: خیر، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان لازم است حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

  • دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد و بر مبنای اظهارنامه مالیاتی فروش شرکت بیش از یک میلیارد ریال باشد.
  • کارکنان شاغل تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه) حداقل 20 نفر باشد.
  • فروش شرکت بر مبنای آخرین گزارش صورت معاملات فصلی حداقل 500 میلیون ریال باشد.

 

9- سهمیۀ شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی (امریه در شرکت دانش بنیان) چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: هر یک از شرکت‌های مشمول می‌تواند تا سقف سه نفر در هر سال از این ظرفیت استفاده نمایند. لازم به توضیح است که نفرات دوم و سوم در صورت دارا بودن هر 600 میلیون تومان فروش ثبت شده در اظهارنامه مالیاتی و یا به ازای هر ده نفر حاضر در لیست بیمه شرکت مجاز به جذب در شرکت خواهند بود.

 

10-  آیا دانشجویان می توانند از تسهیلات امریه در شرکت دانش بنیان بهره مند شوند؟

پاسخ: خیر، تمامی افراد مشمول این تسهیل لازم است فارغ التحصیل موسسه های علمی باشند.

 

11- آیا دانش آموختگان دوره‌های دکتری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟

پاسخ: خیر، به این افراد امریه تعلق نخواهد گرفت.

 

12- افراد دارای کسری می‌توانند از امریه در شرکت دانش‌بنیان استفاده نمایند؟

وضعیت این افراد در سه دسته زیر قابل بررسی خواهد بود:

الف* مجموع کسری و سابقه خدمت قبلی فرد بیش از 12 ماه باشد:

تمامی افرادی که دارای کسری خدمت (ایثارگری، بسیج، پروژه، فرزند، ...) و یا سابقه خدمت قبلی می باشند در صورتی که مجموع کسری و سابقه قبلی بیش از دوازده ماه می باشد، می توانند به باقی خدمت خود را به صورت امریه در شرکت دانش بنیان سپری نمایند. این افراد لازم است در زمان تحویل برگ سبز خود در سامانه سرباز امریه  مدارک کسری یا سابقه خدمت قبلی را نیز ارائه دهند، در غیر اینصورت تایید نهایی امریه افراد در شرکت دانش بنیان دچار مشکل خواهد شد.

ب* کسری خدمت  (کسری پروژه) کمتر از 12 ماه: افرادی که دارای کسری پروژه کمتر از 12 ماه دارند و مشمول بند الف نمی باشند، در صورتی که  کسری پروژه از ارگانی غیر از نزاجا صادر شده باشد، لازم است پیش از درخواست امریه در شرکت دانش بنیان، نامه عدم پذیرش از ارگان درخواست کننده کسری را دریافت نمایند تا در صورت پذیرش به صورت امریه در شرکت دانش بنیان با مشکلی مواجه نگردند. لازم به توضیح است که در صورت بروز مشکل برای فرد به دلیل پذیرش توسط ارگانهای دیگر این موضوع توسط معاونت علمی و فناوری پیگیری نخواهد شد.

ج* افراد دارای سابقه خدمت قبلی کمتر از 12 ماه: افرادی که دارای سابقه خدمت قبلی می باشند و مشمول بند الف نمی شوند صرفا در صورتی که سابقه خدمت قبلی در نزاجا (نیروی زمینی ارتش) انجام شده باشد پرونده ایشان برای امریه در شرکت دانش بنیان قابل پیگیری خواهد بود.

 

13- آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام وظیفه می تواند برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت درخواست ارسال نماید ؟

پاسخ: خیر، فرآیند تکمیل اطلاعات و ارائه درخواست حداقل 5 ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نموده است) و در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت علمی و فناوری به ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان نیروی امریه جذب خواهد شد.

 

14- افراد متقاضی انجام امریه در شرکت دانش‌بنیان باید چطور درخواست خود را ارسال نمایند؟

پاسخ: این افراد لازم است تمام اطلاعات لازم در سامانه سینا را تکمیل نموده و صرفا در فرم معرفی نامه شرکت گزینه امریه در شرکت را انتخاب نمایند. این افراد در صورت کسب امتیازبندی، لازم است اطلاعات تکمیلی را در سامانه سرباز امریه social.tinet.ir تکمیل نمایند.

 

15- تعهدات شرکت دانش بنیان نسبت به سرباز فناور چیست؟

پاسخ: شرکت موظف به پرداخت حقوق ماهیانه، بیمه درمان، مکمل، حوادث و بازنشستگی، هزینه نظارت و ارزیابی، هزینه دوره آموزشی و همچنین تامین شرایط و وسایل مورد نیاز برای فعالیت فرد متقاضی در شرکت می‌باشد.

 

16- تعهدات مالی شرکت نسبت به کارگزار معاونت علمی و فناوری چیست؟

پاسخ: شرکت موظف است هزینه نظارت و ارزیابی، هزینه دوره آموزشی و هزینه‌های مربوط به بیمه و همچنین حقوق فرد را بر اساس ابلاغیه­های مشخص پرداخت نماید. نحوه پرداخت به صورت چک نقد شونده از حساب شرکت و در وجه کارگزار معتمد خواهد بود.

 

17- هزینه دوره آموزشی و نظارت بر فرآیند اجرا به چه نحوی پرداخت خواهد شد ؟

پاسخ: شرکت موظف است پرداخت هزینه مربوط به گذراندن دوره آموزشی و نظارت بر فعالیت فرد را تقبل نموده و در زمان مشخص شده توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اقدام به واریز هزینه نماید. مبلغ مربوط به دوره آموزشی با توجه به مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح بوده و مبلغ نظارت بر فرآیند توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ خواهد شد.

 

ب) نحو گذراندن خدمت در دوران امریه

 

18- موضوع و شرح فعالیت برای گذراندن خدمت نظام وظیفه در شرکت به چه نحوی انجام می‌شود؟

پاسخ: موضوع و مکان فعالیت فرد در شرکت، به پیشنهاد شرکت و با تایید معاونت علمی و فناوری مشخص خواهد شد. فرد در زمان خدمت در شرکت دانش بنیان لازم است در موضوع اعلامی فعالیت کرده و در مکان مشخص شده حضور داشته باشد. هرگونه تغییر در زمان انجام خدمت لازم است به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برسد.

 

19- آیا دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش نظامی دارند؟

پاسخ: بله، گذراندن این دوره برای افراد امریه در شرکتهای دانش بنیان در یکی از مراکز نزاجا الزامی می باشد.

 

20-زمان دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی (امریه دانش بنیان) چه مدت است؟

پاسخ: زمان دورة خدمت نظام‌وظیفة به صورت امریه به همراه دوره آموزشی 24 ماه است و فرد در تمام طول خدمت در شرکت، تابع مقررات شرکت خواهد بود.

 

21-نحوه انجام خدمت به صورت امریه در شرکت به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد بعد از انجام دوره آموزشی به معاونت علمی و فناوری معرفی شده و از طریق معاونت به شرکت تخصیص خواهد یافت. فرد در طول خدمت بعد از گذاراندن دوره آموزشی موظف به حضور تمام وقت در شرکت خواهد بود.

 

22- آیا فرد امریه در شرکت، می تواند فعالیت خود را به صورت دورکاری انجام دهد؟

پاسخ: خیر، شرکت اجازه واگذاری انجام کار به صورت دورکاری به کارکنان وظیفه مامور را ندارد.

 

23- در صورت تخطی فرد یا شرکت از قوانین و مقررات ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و یا معاونت علمی و فناوری نحوه ادامه خدمت فرد چگونه خواهد بود؟

پاسخ: در صورت تخطی امریه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و یا معاونت علمی و فناوری رییس جمهور لغو خواهد شد و شرکت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب و اعاده فرد به معاونت اقدام نماید. در صورتی که تخطی از طرف شرکت محرز گردد، سهمیه استفاده شرکت از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی حذف خواهد شد.

 

24- شیوه نظارت بر فرد در زمان انجام خدمت فرد در شرکت چگونه خواهد بود ؟

پاسخ: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور نظارت بر روند اخذ کارکنان وظیفه مامور بازدیدهای تصادفی و یا غیرتصادفی از محل فعالیت فرد در شرکت انجام خواهد داد و شرکت باید اسناد و مدارک مرتبط با فرد از قبیل وضعیت پرداخت ها، وضعیت حضور و فعالیت فرد در شرکت را در دسترس قرار دهد.

 

25- موضوع فعالیت فرد در شرکت به چه نحوی مشخص می گردد؟

پاسخ: موضوع فعالیت وظیفه مامور در شرکت مطابق "کاربرگ پیشنهادی فعالیت کارکنان وظیفه مامور" مشخص خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر در این رابطه شرکت موظف است به طور رسمی به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اطلاع رسانی نماید. کارکنان وظیفه مامور را در موضوع فعالیت مشخص شده برای وی به خدمت گیرد (استفاده فرد در خارج از این موضوع ممنوع می‌باشد).

 

26- شرکت در طول خدمت فرد چه مستنداتی را باید به معاونت علمی و فناوری ارسال نماید؟

پاسخ: شرکت موظف هر 3 ماه گزارشی از شرح فعالیت و حضور فرد (به همراه میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی) به همراه مستندات پرداختی به فرد در شرکت را از طریق سامانه سرباز امریه به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارسال نماید.

 

27- میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی فرد بر چه اساسی تعیین می شود؟

پاسخ: شرکت موظف است با توجه به مقررات و بخشنامه های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مرخصی استعلاجی و استحقاقی کارکنان وظیفه مامور را ارائه نماید. مرخصی افراد مجرد و متاهلین 30 روز در هر سال می باشد.

 

28- آیا مشمولان می‌توانند در دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟

پاسخ: کارکنان وظیفه در صورتی که در مقاطع تحصیلی بالاتر قبول شوند، مشروط بر این که از زمان فراغت از تحصیل در مقطع قبلی بیش از یکسال نگذشته باشد ادامه تحصیل آنان با معرفی ارائه نامه از سازمان وظیفه عمومی و معرفی از سوی معاونت علمی وفناوری به سازمان مامور کننده و اعلام ترخیص به سازمان وظیفه عمومی بلامانع خواهد بود. لازم به توضیح است که در صورت ادامه تحصیل فرد، امریه فرد لغو خواهد شد.

 

29- در دوره آموزشی حقوق و بیمه بر عهده کیست؟

پاسخ: در این دوره سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح است و کلیه مباحث حقوق و بیمه وی بر عهده آن سازمان خواهد بود.

 

30- در چه صورتی امکان خروج از کشور برای سرباز فناور وجود دارد؟

پاسخ: برای سربازان موضوع امریه صرفا به منظور زیارت و یا درمان امکان خروج از کشور وجود خواهد داشت.

 

ج) زمان و نحوه ارائه درخواست امریه

 

31- متقاضیان در چه بازه های زمانی می‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تسهیلات امریه در شرکت در سامانه سینا ارسال کنند؟

پاسخ: ارسال درخواست حداقل 5 ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نماید تا در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت به ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان نیروی امریه معرفی گردد.)

لازم به ذکر است پس از تایید اولیه توسط مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان ، فرد باید با مراجعه به پلیس +10، برگه اعزام خود را دریافت نموده و حداقل 55 روز پیش از تاریخ اعزام مندرج در برگه اعزام، برگه اعزام خود را از طریق سامانه به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان تحویل دهد.

پیشنهاد می شود فرد در روز اول ماه های زوج (برج2 ،4، 6، 8، 10 و 12) برای دریافت برگه اعزام از پلیس+10 اقدام نماید تا در زمان تحویل برگ اعزام (55 روز پیش از اعزام) با مشکل مواجه نگردد.

 

32- آیا افراد دارای غیبت در برگ اعزام خود می توانند برای امریه در شرکت اقدام نمایند؟

پاسخ: خیر-  فرد مشمول به هیچ عنوان نباید در برگ اعزام خود غیبت داشته باشد.

 

33- افراد متقاضی امریه برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه سرباز فناور باید چه مدارکی را تکمیل نمایند؟

پاسخ: فرد بعد از احراز شرایط لازم برای تکمیل اطلاعات خود لازم است مدارک زیر را به کارگزار معاونت علمی و فناوری تحویل دهد:

•فرم قرارداد شرکت در سربرگ شرکت در سه نسخه در سربرگ شرکت

•کاربرگ شرح فعالیت پیشنهادی

•فرم تعهدنامه سرباز امریه در سربرگ شرکت

•نامه برگ سبز (برگه آماده بخدمت مشمولان خدمت وظیفه عمومی)

•دو فقره چک‌ با مبالغ و زمان مشخص در وجه کارگزار (مبلغ و زمان در فرم قرارداد آورده شده است)

 

34- چه فردی از شرکت باید مستندات مورد نیاز را تایید نماید؟

پاسخ: تعهد نامه، قرارداد  را باید مدیر عامل شرکت، مطابق آخرین آگهی تغییرات در سایت روزنامه رسمی امضا نماید.

توصیه میشود که پیش از دریافت امضای مدارک از مدیران شرکت، پیش نویس آنها را از طریق سامانه پاسخگویی مکتوب crm.isti.irارسال کنید و چنانچه همه موارد مورد تایید کارگزار بود، اقدام به دریافت امضاها کنید.

در شرکت های بزرگ ممکن است امریه شما زیر نظر یک واحد از سازمان انجام پذیرد، در این صورت مدیر بالادستی آن واحد میتواند پروپوزال شما را امضا و تایید نماید.

 

35- چک های ارائه شده به چه منظور می باشد؟

پاسخ: شرکت با توجه به تعهدات خود ملزم به پرداخت هزینه آموزشی، هزینه نظارت و هزینه مربوط به بیمه فرد و همچنین حقوق و مزایا می باشد. از این رو شرکت موظف است به صورت دو چک با تاریخ های مشخص مبالغ هزینه آموزشی و هزینه نظارت را در یک چک و هزینه مربوط به بیمه را با توجه جداول بیمه فرد و به صورت یکجا در چک دوم بر مبنای قرارداد به کارگزار تحویل نماید.

36- تاریخ چک های ارائه شده چگونه تنظیم شوند؟

پاسخ: یکی از چک‌ها باید به تاریخ روز و چک دیگر به تاریخ شش ماه بعد از اعزام تنظیم می شود.

 

37- آیا امکان واریز به صورت نقدی برای هزینه های موجود در قرارداد وجود دارد؟

پاسخ: بله، در صورتی که شرکت مایل به واریز نقدی هزینه ها باشد می تواند از طریق هماهنگی با کارگزار مبالغ را از حساب شرکت به طور مستقیم به کارگزار واریز نماید. برای دریافت چگونه واریز هزینه به صورت نقدی لازم است به سامانه پاسخگویی مکتوب بخش امریه در شرکت دانش بنیان پیام دهید.

 

38- چه هزینه هایی برعهده مشمولان متقاضی دریافت تسهیلات است؟

پاسخ: هیچ هزینه ای برعهده شخص متقاضی نیست و هزینه ها همگی بر عهده شرکت استفاده کننده از وی خواهد بود.

 

39- چه زمانی به پلیس+10 جهت انجام مراحل دریافت برگ سبز و برگ اعزام مراجعه کنیم؟

پاسخ: با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است پیش از مراجعه به پلیس+10 امور مربوط به نخبگی انجام شده باشد و برای دریافت تسهیلات امریه از 3 ماه پیش از اعزام، فرد باید در سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir)ثبت نام و مراحل را طی نماید و با معاونت علمی و فناوری تعاملات لازم را انجام دهد.

 

40- چک های ارائه شده را چه کسی باید امضا کند؟

پاسخ: چک های ارائه شده توسط شرکت تهیه و امضا می شود (شرکتی که فرد میخواهد در آن امریه شود) و زمان نقد شدن آن با توجه به تاریخ مندرج در چک خواهد بود.

 

41- امریه در شرکت دانش بنیان زیر نظر کدام سازمان محسوب میشوند؟

پاسخ: همه افراد موضوع امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان، زیر نظر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) محسوب می‌شوند و باید در برگ اعزام آنها نام این سازمان نوشته شده باشد، در غیر این صورت فرایند تخصیص آنها دچار مشکل شده است.

 

42- گزارش های پیشرفت چند وقت یکبار باید ارسال شود و چه مواردی باید گزارش شود؟

پاسخ: لازم است هر سه ماه یکبار نسخه گزارش مورد تایید مدیران شرکت به صورت امضا و مهر شده از طریق سامانه سرباز امریه به کارگزار ارسال شود. علاوه بر گزارش پیشرفت کار باید اسناد مالی مورد تایید شرکت در خصوص حقوق واریزی فرد و میزان حضور فرد، مرخصی‌ها و ماموریت‌ها نیز ارسال شود

 

د) حقوق و مزایا و بیمه متقاضیان امریه

 

43- در دوره آموزشی حقوق و بیمه بر عهده کیست؟

پاسخ: در دوره آموزشی سرباز امریه در شرکت دانش بنیان در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح است و کلیه مباحث حقوق و بیمه وی بر عهده آن سازمان خواهد بود. لازم به توضیح است که فرد بعد از اعزام به آموزشی توسط شرکت ترک کار ثبت خواهد شد و از آن پس به عنوان سرباز معاونت علمی و فناوری مامور به شرکت فعالیت خود را ادامه می دهد.

 

44- شرکت چه مبالغی را باید برای جذب کارکنان وظیفه مامور (امریه) پرداخت نماید؟

پاسخ: شرکت موظف به پرداخت هزینه های زیر خواهد بود:

1-  حقوق و مزایا فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

2-  بیمه پایه و تکمیلی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

3-  بیمه بازنشستگی و بیمه حوادث فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

4-  هزینه آموزشی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

5-  هزینه نظارت بر اجرا بر مبنای اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

به اینصورت که هزینه آموزشی و نظارت به صورت یک چک و هزینه بیمه به صورت چک دیگر در ابتدای اجرای فرآیند و حقوق و مزایا فرد به صورت ماهانه به حساب فرد واریز خواهد شد.

 

45- فیش واریزی مربوط به حقوق که در گزارش‌های پیشرفت باید ارسال شود باید چه شرایطی داشته باشد؟

پاسخ: فیش (رسید) حقوق دریافت شده باید دقیقا برابر جداول حقوق اعلام شده باشد و در هر ماه به حساب فرد واریز و اسناد آن ثبت وضبط گردد.

 

46- میزان حقوق دریافتی در دوره آموزشی چه میزان است؟

پاسخ: با توجه به آنکه در دوره آموزشی سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد، حقوق وی بر اساس ملاک های آن سازمان تعیین می‌شود.

 

         2) پروژه جایگزین خدمت

 

47- برای ثبت نام در سامانه سینا چه اطلاعاتی مورد نیاز است ؟

پاسخ: برای ثبت نام در سامانه سینا، فناوران متقاضی لازم است علاوه بر دارا بودن اطلاعات فردی، اطلاعات شناسایی و اطلاعات تماس در وهله اول، بایستی مدارک زیر را نیز تهیه نماید:

1- فرم معرفی نامه شرکت دانش بنیان و یا فناور به همراه رزومه پیوست

2-اطلاعات فرد در شرکت از قبیل شماره بیمه و سوابق سمتهای فرد در شرکت

3- مدارک و سوابق علمی از قبیل مدرک تحصیلی، مقالات و پژوهشهای انجام شده

 

48- برای ارسال درخواست تسهیلات نخبگان فناور در سامانه سینا، چه باید کرد؟

پاسخ: افراد متقاضی بعد از ثبت اطلاعات لازم است از بخش ثبت درخواست، منوی دانش آموختگان برتر، قسمت نظام وظیفه فناور درخواست خود را ارسال نماید.

 

49- افراد فعال در شتابدهنده‌ها، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تکمیل سامانه سینا باید چه فرمی را تکمیل نمایند‌؟

پاسخ: افراد متقاضی مذکور لازم است علاوه بر تکمیل فرم معرفی‌نامه شرکت، فرم مربوط به معرفی نامه نهادهای توسعه فناوری مورد اشاره را تکمیل کرده و در سامانه سینا بارگذاری نمایند.

 

50- تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (دانش‌آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش آموختگان اعطا می‌شود؟

پاسخ: این تسهیلات با هدف حفظ ارتباط کاری دانش‌آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نظام وظیفه شاغل در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با این شرکت‌ها اعطا می‌شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی مورد نیاز یکی از سازمان‌های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می‌نماید. با این شرایط فرد فعال در شرکت‌های مورد تایید می‌تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، بر حسب صلاحدید سازمان دفاعی یا دولتی، بصورت پاره وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت حفظ نماید.

 

51- چنانچه دانش آموخته موسسه‌های علمی در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی به عنوان دانش آموخته برتر مشمول تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت می‌شود؟

پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف-  در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان و فناور مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-  امتیاز مورد نیاز برای بهره مندی از این تسهیلات به شرح جدول زیر است:

 

1- کارشناسی دست کم 60 امتیاز فناورانه و دست کم 300 امتیاز کل(مجموع امتیاز فعالیتهای فناورانه و علمی)

2- کارشناسی ارشد دست کم 60 امتیاز فناورانه دست کم 110 امتیاز کل

3- دکتری تخصصی دست کم 60 امتیاز فناورانه و دست کم 120 امتیاز کل

 

52- آیا دانشجویان می توانند از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت بهره مند شوند؟

پاسخ: تنها دانشجویان دورة دکتری تخصصی پس از دفاع موفقیت‌آمیز از طرح پیشنهادی رسالۀ دکتری (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می‌توانند هم زمان با گذراندن رسالۀ دکتری از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی بهره‌مند شوند.

 

53- آیا دانش آموختگان دوره‌های دکتری حرفه‌ای و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟

پاسخ: بله، دانش آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» محسوب می‌شوند و دانش آموختگان دوره‌های «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش آموختگان دورة « دکتری تخصصی » محسوب می‌شوند.

 

54- آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام وظیفه می تواند برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت درخواست ارسال نماید ؟

پاسخ: بله و در اینصورت سابقۀ بیمۀ پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دورة خدمت نظام وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروع خدمت آنان در نظرگرفته خواهد شد.

 

55- کدام یک از شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های مورد تایید برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری شناخته می شوند؟

پاسخ: هر یک از شرکت‌های فعال در حوزة فنّاوری از جمله شرکت‌‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1389/8/5 و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی ستادهای توسعه فناوری‌‌های راهبردی، شتاب‌دهنده‌‌های کسب و کار دارای مجوز از مرکز شتاب‌دهی نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر مشمول استفاده از این تسهیلات می‌گردند.

 

56- آیا موضوع اجرای طرح برای گذراندن خدمت نظام وظیفۀ تخصصی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین می‌شود؟

پاسخ: خیر، موضوع و مکان طرح‌های پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح (دانشگاه عالی دفاع ملی) تعیین می شود.

 

57- آیا دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دورة آموزش نظامی دارند؟

پاسخ: بله، این دوره برای آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت 45 روز در دو مقطع زمانی(تیرماه و دی ماه هر سال) برگزار می‌شود.

 

58- زمان دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟

پاسخ: حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام وظیفۀ سایر مشمولان هم تراز (حداقل 14ماه و حداکثر 19 ماه) است.

 

59- آیا مشمولان می‌توانند در دورة خدمت نظام وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟

پاسخ: خیر! مگر اینکه دانشجوی دورة دکتری تخصصی و از پروپوزال خود دفاع کرده باشد.

 

60- دانشجویان دکتری که از پروپوزال خود دفاع کرده اند برای ثبت نام در سامانه سینا چه فرمی را باید تکمیل نمایند؟

پاسخ: این افراد لازم است کاربرگ موافقت استاد راهنما و موسسه علمی برای بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی را تکمیل نموده و در سامانه سینا بارگذاری نمایند.

 

61- دانش آموختگان کدام مقطع تحصیلی می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت باشند؟

پاسخ: این تسهیلات به دانش آموختگان برتر دورة کارشناسی و دانش آموختگان برتر دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعطا می شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش آموخته باشد.

 

62- آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، مقالات 3 سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی ارشد (و دانشجویان دکتری) و 5 سال اخیر دانش آموختگان مقطع دکتری به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می شود و هر یک دارای امتیازی است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی تواند از این تسهیل بهره مند شود.

 

63- درصورت وجود ابهام در استفاده از تسهیلات جایگزین خدمت به چه نحوی می‌توان آن را برطرف کرد؟

پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی دربارة استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی بنیاد به نشانی: (http://crm.daneshbonyan.ir)سوالات خود را بارگذاری کند.

لینک مربوط به سوالات متداول تسهیلات نظام وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان

 

64- متقاضیان در چه بازه‌های زمانی می‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تسهیلات برای بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند؟

پاسخ: متقاضیان می‌توانند در هر زمانی که دانش آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی در سامانه بارگذاری کنند و بنیاد حداکثر تا 45 روز پس از بارگذاری درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می کند.

 

65- آیا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟

پاسخ: خیر، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات مربوط به نظام وظیفه نیازی به دارا بودن فروش نمی باشند.

 

66- نحوه انجام خدمت وظیفه تخصصی (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) به چه صورت می باشد؟

پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد با مراجعه به ستاد کل نیروهای مسلح به یکی از سازمانهای دفاعی و یا دولتی معرفی خواهد شد تا بر اساس نیاز سازمان پذیرنده، پروژه تحقیقاتی به عنوان جایگزین خدمت به فرد تخصیص یابد.

 

67- با توجه به اینکه فرد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت به عنوان خدمت، باید پروژه تحقیقاتی خود را در یکی از سازمانهای دفاعی یا دولتی انجام دهد، آیا می تواند همچنان در شرکت خود به فعالیت ادامه دهد ؟

پاسخ: بله، همان طور که افراد در زمان تحصیل و همزمان با انجام پروژه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری امکان فعالیت در شرکت را داشته است، به طور مشابه می‌تواند همزمان با انجام پروژه جایگزین خدمت، همچنان به فعالیت خود در شرکت ادامه دهد. همچنین افراد مشمول این طرح از مزایای دوره آموزشی ویژه برخوردار خواهند شد. البته این موضوع به محل انجام پروژه فرد وابستگی خواهد داشت و میزان حضور و نوع پروژه به سازمان ارائه کننده پروژه بستگی دارد.

 

68- افراد کلیدی فعال در شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری چگونه می‌توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری ارسال نمایند؟

پاسخ: افراد فعال در شرکت‌های مستقر در پارکهای علم و فناوری و مرکز رشد در صورتی که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی، دارای مجوز فناورانه) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه sina.bmn.irمراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری کاربرگ معرفی‌نامة رسمی شرکت مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفة تخصصی (تکمیل شده در سربرگ پارک یا مرکز رشد) و همچنین معرفی نامه شرکت (تکمیل شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 

69- آیا شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری ملزم به دارا بودن مجوز فناورانه می‌باشند؟

پاسخ: بله، شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد ملزم به داشتن مجوز فناورانه بوده و در زمان ارسال تقاضا توسط فرد باید مجوز فناورانه نیز در سامانه سینا ارسال گردد.

 

70- افراد کلیدی فعال در شرکتهای معرفی شده توسط صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و شتابدهنده‌ها چگونه می توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت ارسال نمایند؟

پاسخ: افراد فعال در شرکتهای مورد اشاره در صورتی که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانهsina.bmn.irمراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری کاربرگ معرفی‌نامة رسمی شرکت برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفة تخصصی از سوی: شتابدهنده های کسب وکار دارای مجوز از مرکز شتابدهی نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری جسورانه دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی (تکمیل شده در سربرگ نهادهای مذکور) و همچنین معرفی نامه شرکت (تکمیل شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 

71- آیا شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر مشمول این تسهیلات می‌شوند؟

پاسخ: بله، شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیری که به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر رسیده باشند، مشمول استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی (پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری) می‌گردند.

 

72- شرکت‌هایی که معیارهای مربوط به آیین نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را احراز نمی کنند، می توانند از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت استفاده نمایند؟

پاسخ: شرکتهایی که از تاریخ معین، معیارهای مربوط به آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان را احراز نمی‌نمایند، به مدت شش ماه فرصت بهره‌مندی از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت نخبگان فناور را خواهند داشت.

 

73- سهمیۀ شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: هر یک از شرکت‌های مشمول می‌تواند در بدو امر یک نفر و به ازای هر 3 میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر 5 نفر نیروی کارشناسی شاغل تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را که دارای شرایط اولیه است معرفی کند.

 

3) پروژه در شرکت دانش بنیان(نحوه ارائه درخواست)

74-نحوه تقاضا پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان به چه صورت می باشد؟

پاسخ: بعد از ارسال درخواست در سامانه سینا، پرونده فرد و شرکت بررسی شده و در صورت کسب امتیاز لازم و برابر اصل کردن مدارک ارائه شده، فرد برای انجام پروژه به دانشگاه دفاع ملی معرفی می شود، افرادی که می خواهند پروژه خود را در شرکت دانش بنیان انجام دهند در صورت کسب حداقل امتیازهای لازم (300 امتیاز) لازم است از طریق سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir)درخواست خود را ارسال و مراحل تکمیل اطلاعات را طی نماید. لازم به ذکر است که در صورت کسب  امتیاز لازم برای پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان مراتب از طریق معاونت علمی و فناوری به فرد اطلاع رسانی خواهد شد.

 

75- نخبگان فناور که در سامانه سینا به تایید رسیده اند و برای انجام پروژه به دانشگاه دفاع ملی معرفی شده اند، از چه طریقی می توانند پروژه خود را در شرکت دانش بنیان خود تعریف نمایند؟

پاسخ: این افراد در صورتی که از حداقل امتیاز (300 امتیاز) برخوردار باشند، در صورت موافقت شرکت دانش بنیان و ارائه تعهدات مالی و حقوقی لازم می توانند از طریق سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir)درخواست خود را ارائه نمایند تا پروژه تعریف شده توسط معاونت علمی و فناوری داوری و در صورت تایید اقدامات لازم صورت پذیرد.

76- پروژه تعریف شده در شرکت به عنوان پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان باید پیرامون چه موضوعات باشد؟

پاسخ: پروژه تعریف شده در شرکت صرفا باید به صورت تحقیق و توسعه پیرامون محصول دانش بنیان تایید شده شرکت باشد و خروجی آن حداقل 1400 نفر ساعت زمان را به خود اختصاص دهد.

همچنین در این پروژه نیازی به انتشار مقاله یا کتاب نیست ولیکن طرح مذکور بایستی از نظر علمی دارای اعتبار مناسب باشد و به خوبی منبع دهی شده باشد.

77- شرکت برای جذب افراد کلیدی خود برای تعریف و انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت چه تعهداتی را باید ارائه نماید؟

پاسخ: شرکت علاوه بر تعهدهای مالی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فرد منطبق بر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح لازم است که تعهدات لازم برای تعریف پروژه تحقیق و توسعه مناسب با حداقل زمان کاری 14 ماه و ارائه گزارشهای منظم را به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ارائه دهد.

 

78- شرط لازم برای شرکت‌های متقاضی جذب نخبگان فناور برای انجام پروژه چیست؟

پاسخ: شرکت باید حداقل 100 میلیون فروش در اظهارنامه مالیاتی خود ثبت نموده باشد تا بتواند درخواست جذب نخبگان فناور برای انجام پروژه جایگزین خدمت را داشته باشد.

 

79- سهمیۀ شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور (پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان) چگونه تعیین می شود؟

پاسخ: هر یک از شرکت‌های مشمول می‌تواند صرفا یک نفر را در سال جذب نماید.

 

80- در صورتی که فرد، دارای پروژه کسری خدمت باشد، آیا از زمان انجام پروژه در شرکت کاسته خواهد شد؟

پاسخ: این افراد در صورتی که نامه ای که مبنی بر تایید کسری توسط مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح می باشد را ارایه دهند می توانند به میزان مشخص توسط داعا از کسری استفاده کنند.

همچنین باید نامه ای از طرف شرکت ارایه شود که کسری مذکور را پذیرفته و مدت پروژه را قبول میکند. حداقل زمان انجام پروژه در شرکت در صورت تایید کسری فرد، 6 ماه می باشد.

 

81- آیا دوره آموزشی جزو زمان قرارداد است؟

پاسخ: در طرح پروژه جایگزین خدمت، دوره آموزشی جزو زمان قرار داد محسوب نمیشود به عنوان مثال چنان چه زمان انجام پروژه طبق پروپوزال مصوب 14 ماه باشد، سرباز فناور پس از گذراندن دوره آموزشی و یا حین آن باید 14 ماه بر روی پروژه مذکور زمان صرف نماید ولی در طرح امریه که مدت آن 24 ماه است، 2 ماه از آن برای دوره آموزشی در نظر گرفته می‌شود.

82- تفاوت افراد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت با افراد دارای امریه سازمانی چیست؟

پاسخ:به طور کلی افراد دارای امریه سازمانی علاوه بر افزایش مدت زمان خدمت به 24 ماه، ملزم به حضور تمام وقت در سازمان مربوط خواهند بود، اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­توانند به عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی با مدت زمان حداقل 14 ماه انجام دهند.

83- تفاوت افراد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت با افراد دارای پروژه کسر خدمت چیست؟

پاسخ:افراد دارای کسری خدمت، به طور معمول بخشی از خدمت خود را به عنوان پروژه انجام داده و ما بقی را باید به طور عادی، دوران خدمت وظیفه را سپری نماید. اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­‌توانند به عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

 

84- در چه صورتی امکان خروج از کشور برای سرباز فناور وجود دارد؟

پاسخ: برای سربازان موضوع پروژه جایگزین خدمت، تنها در صورتی که خروج از کشور در راستای پیشبرد اهداف پروژه باشد میسر خواهد بود.

 

 

 پاسخگویی به ابهامات

 

85- درصورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات به چه نحوی می‌توان آن را برطرف کرد؟

پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی دربارة استفاده از تسهیلات داشته باشد، می تواند از طریق شماره تماس 02183534 موضوع را با مرکز مشاوره دانش بنیان مطرح نماید و یا از طریق پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی به نشانی: (http://crm.daneshbonyan.ir)سوالات خود را ارسال کند.

 

لینک مربوط به سوالات متداول تسهیلات نظام وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها