شیوه نامه‌ حمایت از تدوین گزارش تحقیقات بازار

1. مقدمه

تدوین استراتژی مناسب جهت ورود به بازار از طریق بخش‌بندی، شناسایی مخاطبان و مصرف‌کنندگان محصول، تحلیل رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش بازار و سهم قابل کسب از آن و سایر پارامترهای تاثیرگذار در این زمینه از جمله مهمترین الزامات پیش از ورود به هر بازار جدید می‌باشد. در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، از تهیه گزارش‌های تخصصی تحقیقات بازار و تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به آن حمایت می‌نماید.

درخواست

2. خدمات مشمول این شیوه نامه

با هدف سهولت در دسترسی، بهینه بودن زمان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالا به شرکت‌های دانش‌بنیان، گزارش های تحقیقات بازار در 2 دسته کلی تقسیم‌بندی می‌گردد:

گزارشهای مطالعه فرصت: هدف اصلی از تهیه چنین گزارش های، شناسایی فضای کلی کسب و کار یک محصول و بررسی فرصت‌های موجود برای ورود محصول جدید به بازار پیش از تولید آن می‌باشد. بطور کلی در این نوع از گزارش ها با استفاده از روش‌های کم هزینه، ترسیمی مناسب از زمینه‌های کاربردی محصول، بخش‌بندی بازار، مشتریان بالقوه، رقبا، برآورد اولیه از تقاضای بازار و ارزیابی تهدیدها و فرصت‌‌های کسب و کار، مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد.

گزارش‌های رصد بازار: این نوع از گزارش های بازار با هدفی جامع و به منظور شناسایی فضای بازار یک فناوری مادر و یا محصولی که دارای کاربردهای متنوع در حوزه‌های مختلف می‌باشد، تدوین می‌گردد. گزارش رصد بازار در مقایسه با گزارش مطالعه فرصت از گستردگی اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های عمیق‌تری برخوردار بوده و جزئیات بیشتری را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. تحلیل رفتار مصرف‌کننده، تدوین استراتژی ورود به بازار، ارائه راهکارهای مرتبط و ... از جمله موارد مهمی است که بصورت اختصاصی در این گزارش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

3. میزان حمایت

شرکت‌های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال می‌توانند به میزان 50% از هزینه‌های تهیه این گزارش‌ها را با رعایت سقف مندرج در جدول ذیل، از محل حمایت‌‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کنند. همچنین شرکت های دانش بنیان با درآمد بیشتر از 100 میلیارد ریال نیز می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات از این خدمات بهره مند شوند.

 

نوع خدمت

میزان حمایت

سقف حمایت

گزارش مطالعه فرصت

50% از هزینه خدمت

50 میلیون ریال

گزارش رصد بازار

200 میلیون ریال

4. شرایط دریافت حمایت

پس از اتمام و تکمیل پروژه، شرکت متقاضی باید کلیه مستندات مربوطه را از طریق سامانه bizservices.ir بارگذاری کند. پس از بررسی و تایید مدارک ارسالی، نسبت به پرداخت سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در وجه شرکت متقاضی اقدام می‌شود.

بعد از اتمام خدمت، مستندات زیر بایستی در سامانه مذکور بارگذاری گردد: 1. پروپوزال انجام پروژه 2. قرارداد منعقده 3. یک نسخه از گزارش تهیه‌شده 4. ارائه فاکتور رسمی و کلیه مستندات مالی 5. نامه رسمی شرکت حاوی اطلاعات حساب (شماره حساب، کد شبا، نام بانک و کد شعبه)

تبصره 1- تعیین نوع گزارش، تنها به واسطه خدمات پیشنهادی در پروپوزال و محتوای گزارش نهایی انجام می‌گیرد. بنابراین مبلغ قرارداد منعقده، به هیچ عنوان ملاک تشخیص نوع گزارش و میزان حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نخواهد بود. بر همین اساس به شرکت‌های متقاضی پیشنهاد می‌گردد پیش از انعقاد قرارداد، تناسب خدمات موجود در پروپوزال و هزینه انجام خدمت، از طریق بارگذاری در سامانه bizservices.ir به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده‌ باشد.

تبصره 2- قراردادهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل قرادادهایی است که بصورت حقوقی بین شرکت دانش‌بنیان متقاضی و شرکت کارگزار منعقد گردد. همچنین ارائه فاکتور رسمی مورد تایید اداره مالیات (از سوی کارگزار در وجه شرکت متقاضی) جهت بهره‌مندی از حمایت الزامی است.

تبصره 3- در صورت عدم توافق شرکت با کارگزاران معرفی شده یا تمایل شرکت‌ها به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان باید صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد.

تبصره 4- شرکت دانش‌بنیان علاوه بر نظارت بر محتوای گزارش، موظف است در جهت پیشبرد پروژه همکاری‌های لازم با کارگزار را به عمل آورد. بنابراین تامین اطلاعات مربوط به ابعاد فنی محصول در صورتی که در راستای انجام تحقیقات بازار مورد نیاز باشد، بر عهده شرکت متقاضی است.

تبصره 5- شرکت دانش‌بنیان موظف است نسبت به پیگیری درخواست ثبت‌شده و ارسال مستندات مربوطه در زمان مقرر اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مساله، درخواست ثبت‌ شده در پرتال منقضی و بصورت خودکار مردود خواهد شد. این مدت زمان از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با کارگزار، 1 ماه تعیین شده ‌است.

تبصره 6- مسئولیتهای اجرای درست و موثر پروژه بر عهده شرکت‌های متقاضی می‌باشد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گزارش های دریافتی، وجه حمایتی را اختصاص خواهد داد و در قبال دعاوی احتمالی بین شرکت‌های دانش‌بنیان با کارگزاران، هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها