شیوه نامه حمایت از تدوین قراردادهای حقوقی

 

1. مقدمه

  با پیشرفت جوامع بشری در تمام حوزه ها، علم حقوق نیز دایره وسیع تری پیدا کرده و درصدد برطرف نمودن نیازهای جوامع می باشد. ارتباط افراد، معامله، مبادله ها و موارد نظیر اینها، انسان را به نوشتن وادار می کند نوشته ای که عقد یا قرارداد نام می‌گیرد. قوانینی که عقده از کار می‌گشاید به تدریج تصویب و به یاری مردم می‌آید. به ندرت می توان گفت کمتر کسی در داد و ستد می توان پیدا نمود که به علم حقوق و امور مربوط به قراردادها نیازی نداشته باشد.

با توجه به این ضرورت، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند به منظور ویرایش و تدوین قراردادهای حقوقی خود از تسهیلات این شیوه نامه استفاده نمایند.

 

ثبت درخواست

 

2. خدمات مشمول این شیوه نامه

در این شیوه نامه تدوین یا ویرایش قراردادهای حقوقی مورد حمایت قرار می گیرد.

 

3. میزان حمایت 

    استفاده از حمایت‌های این شیوه نامه برای ویرایش و تدوین قراردادهای حقوقی به تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال قابل ارائه میباشد.

میزان اعتبار برای تدوین و ویرایش قرارداد برای هر شرکت مجموعا 100% رایگان تا سقف 30 میلیون ریال در یک سال می‌باشد.

همچنین شرکت های دانش بنیان با درآمد بالاتر از 100 میلیارد ریال به صورت آزاد و بدون تسهیلات می توانند از این خدمت استفاده نمایند.

 

4. شرایط دریافت حمایت

برای استفاده از این حمایت، شرکت موظف است در مرحله اول و قبل از هر گونه اقدامی درخواست خود را در سامانه bizservices.ir ثبت کند و در صورت نیاز پیشنویس اولیه از قرارداد مد نظر را در سامانه بارگذاری نماید.

 

تبصره 1- شرکت کلیه هزینه های مربوط به تدوین یا ویرایش قرارداد مورد نظر را به کارگزار پرداخت خواهد نمود و در انتهای پروژه در ازای ارائه قرارداد نهایی تدوین/ ویرایش شده و سند پرداختی از سوی شرکت، سهم حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به حساب شرکت واریز خواهد شد.

 

تبصره 2- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هیچ تعهدی جهت حمایت از قراردادهای تدوین/ویرایش شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از کارگزاران معرفی شده به شرکت ندارد. در صورت تمایل شرکت متقاضی به همکاری با سایر کارگزاران و مجریان حقوقی بایستی صلاحیت آنان پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده باشد. قراردادهای تدوین/ویرایش شده صرفا توسط اشخاص حقیقی معرفی شده به شرکت‌ها، مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد.

 

تبصره 3- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات بعدی قراردادهای تدوین/ویرایش شده نخواهد داشت.

 

تبصره 4- قراردادهای فروش، اعطای نمایندگی، شراکت، تبادل فناوری، همکاری با سازمان و نهادهای دولتی، عدم افشا، قرارداد استخدامی با پرسنل و ... از جمله قراردادهایی هستند که مورد حمایت قرار می‌گیرند.

 

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها