با هدف تسریع فرآیند ارزیابی و صدور نامه معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادها، از تاریخ 1400/2/25 فرآیند ارزیابی و صدور این نامه ها به صورت برخط و در سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان انجام خواهد شد.

کلیه شرکت های دانش بنیان در سامانه reg.daneshbonyan.ir  و در صفحه کاربری خود به تصویر نامه ها دسترسی خواهند داشت. بررسی اصالت نامه های معافیت نیز از طریق اسکن بارکد دو بعدی درج شده در پایین هر نامه و تطابق با سرنشانی اینترنتی pub.daneshbonyan.ir/verify/ssi قابل احراز است.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها