به اطلاع می­رساند در صورت نیاز به ارتباط فناورانه با شرکت­های دانش­بنیان به منظور رفع نیازمندی و چالش فناورانه، خرید محصول، سرمایه­گذاری و ... لازم است فرم زیر را تکمیل نموده و از طریق سامانه crm.isti.ir با انتخاب دسته نیاز فناورانه ارسال نمایید.

بدیهی است شرکت­ها و محصولات معرفی شده صرفا بر اساس بانک اطلاعاتی شرکت­های متقاضی ارزیابی دانش­بنیان صورت می­گیرد و کلیه الزامات فنی، مالی و اجرایی همکاری مجموعه متقاضی با این شرکت­ها باید مورد مذاکره و بررسی متقاضی قرار گیرد.

فرم ارتباط فناورانه

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها