در الگوی «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان صرفا به میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه آن‌ها خواهد بود و لزوما تمام درآمدهای دانش‌بنیان آن‌ها مشمول معافیت نخواهد بود. این الگو در سال مالی 1400 صرفا برای شرکت‌هایی است که درآمد آن‌ها بالاتر از 50 میلیارد تومان باشد و بقیه شرکت‌ها از معافیت مرسوم و مبتنی بر درآمد استفاده خواهند کرد.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها