لیست اخبار صفحه :0

  خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

  مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

  صندوق نوآوری و شکوفایی

  تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

  تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

  تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

  معافیت‌های گمرکی

  معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

  معافیت مالیاتی

  معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

  بیمه تامین اجتماعی

  معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها