مواد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

(مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1-  تبصره 7-  

به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي اموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:

1- اعضاي هيأت علمي مي‌توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت‌ها مشاركت كنند.

اين مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدي آن نيستند.

 

(متن عینا مشابه تبصره 4 ماده 17 برنامه پنجم توسعه است)

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها