بسته های خدمات توانمندسازی به منظور ارائه بهتر خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان در هفت موضوع اصلی: 1- آموزش و مشاوره 2- خدمات مالی و اداری 3- توسعه محصولات 4- مالکیت فکری 5- اخذ تاییدیه و استاندارد 6- جذب سرمایه و 7- توسعه بازار داخلی و صادراتی تهیه شده است. این خدمات با حمایت مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود. در این بسته ها میزان و سقف حمایت و راه دریافت هر یک از خدمات به تفکیک قابل مشاهده است. برای دریافت خدمات مرکز دانش بنیان و مرکز تعاملات معاونت علمی و فناوری به سایت bizservices.ir و برای دریافت خدمات صندوق نوآوری به سایت ghazal.inif.ir مراجعه نمایید.

  خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

  مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

  صندوق نوآوری و شکوفایی

  تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

  تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

  تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

  معافیت‌های گمرکی

  معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

  معافیت مالیاتی

  معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

  بیمه تامین اجتماعی

  معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها